સોમવાર, 16 સપ્ટેમ્બર, 2019

ધો.૬ સામાજિકવિજ્ઞાન -પુન:કસોટી

         અહી ધો.૬ સામજિક વિજ્ઞાન સામાયિક મુલ્યાંકન કસોટી તા.૧૪/૦૯/૨૦૧૯ માટે પુન:કસોટી પેપર મુકેલ છે.ધો.૬ સામાજિક -પુન:કસોટી

શનિવાર, 14 સપ્ટેમ્બર, 2019

ધો.૬ એકમ-9 આપણું ઘર પૃથ્વી ઓનલાઈન ટેસ્ટ

                         
નમસ્કાર,મિત્રો સામાજીક વિજ્ઞાન વિષયમાં ધોરણ- 6 થી 8 ના વિધાર્થીઓ માટે ઓનલાઇન ક્વિઝ એકમ દિઠ તૈયાર કરેલ છે, જેમાં વિધાર્થીએ પોતાનું પુરૂ નામ લખીને ઓનલાઇન કવિઝ રમી શકશે અને તેનું પરિણામ જાણી શકશે
ધો.૬ એકમ-9 આપણું ઘર પૃથ્વી

મંગળવાર, 10 સપ્ટેમ્બર, 2019

સામાજિક વિજ્ઞાન ધો.૬ એકમ ૧ થી ૪ ઓનલાઈન ક્વિઝ ગેમ

                                                                                           નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો,
       અત્યારે ડિજીટલ યુગ માં દરેક ક્ષેત્ર માં ટેકનોલોજી માં ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે ત્યારે શિક્ષણ માં ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ થાય,તેમજ બાળકો ઘરે મોબાઈલ નો ઉપયોગ પોતાના શિક્ષણ માટે કરે તે માટે દરેક બાળકો ને ગેમ રમવી ખૂબ ગમતી હોય છે,આજ ગેમ અભ્યાસ આધારિત હોય તો તેનો ફાયદો વધુ હોય છે.તો મોબાઈલ માં અભ્યાસક્રમ આધારિત ગેમ બનાવવા નો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે.તે ગેમ નો કોડ બાળક ને આપવામાં આવે અને ઘરે મોબાઈલમાં આ ગેમ રમે તેમાં પોતાનો રેન્ક જાણી શકે છે.
click Download APP

ક્વિઝ રમવા અહી ક્લિક કરો.
HW
સામાજિક વિજ્ઞાન ધો.૬ એકમ ૧ થી ૪
GAME CODE
915717
 

સોમવાર, 2 સપ્ટેમ્બર, 2019

ધો.૬ સામાજિક વિજ્ઞાન -એકમ ૧ થી ૪ MCQ કસોટી પેપર     ધો.૬ સામાજિક વિજ્ઞાન નવા કોર્ષ મુજબ વિદ્યાર્થીઓને OMR માં પ્રેકટીસ માટે MCQ પ્રશ્નો આધારિત એકમ ૧ થી ૪ ના ટેસ્ટ પેપર મુકવામાં આવ્યા છે.
 અહી ક્લિક કરો.

શનિવાર, 31 ઑગસ્ટ, 2019

ધો.૬ નવો કોર્ષ સામાજિક વિજ્ઞાન ઓનલાઈન ટેસ્ટ

                     
નમસ્કાર,મિત્રો સામાજીક વિજ્ઞાન વિષયમાં ધોરણ- 6 થી 8 ના વિધાર્થીઓ માટે ઓનલાઇન ક્વિઝ એકમ દિઠ તૈયાર કરેલ છે, જેમાં વિધાર્થીએ પોતાનું પુરૂ નામ લખીને ઓનલાઇન કવિઝ રમી શકશે અને તેનું પરિણામ જાણી શકશે - આ ઓનલાઇન કવિઝ્ની લીંક આપણે વિધાર્થીઓને વોટ્સઅપમેસેજ ,ટેક્ષ મેસેજ ,ઇ-મેઇલ કે અન્ય રીતે મોકલી શકાશે અને તેનુ પરિણામ જાણી શકાશે. -જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત પસંદ થયેલ શાળા આ લીંકને પ્રોજેક્ટરની મદદથી મોટા પડદા પર ઓનલાઇન કવિઝ રમાડી શકાશે. - જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ટેબલેટમાં પસંદગી પામેલ શાળાના વિધાર્થીઓને સીધીજ ઓનલાઇન કવીઝ રમાડી તેનું પરીણામ જાણી શકાશે. -👇 નીચેની લીંક પર કલીક કરી ઓનલાઇન કવીઝ રમી શકાશે
 નવો કોર્ષ  ધો.૬
 .૧.ચાલો ઈતિહાસ જાણીએ 
  ૨. આદિમાનવો ની સ્થાયી જીવન ની સફળ .
  ૩.પ્રાચીન નગરો અને ગ્રંથો 
 4.પ્રારંભિક રાજ્યવ્યવસ્થા

ગુરુવાર, 29 ઑગસ્ટ, 2019

શુક્રવાર, 16 ઑગસ્ટ, 2019

ડિજીટલ ગૃહકાર્ય --સામાજિક વિજ્ઞાન ધો-૬

                                                                                   નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો,
       અત્યારે ડિજીટલ યુગ માં દરેક ક્ષેત્ર માં ટેકનોલોજી માં ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે ત્યારે શિક્ષણ માં ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ થાય,તેમજ બાળકો ઘરે મોબાઈલ નો ઉપયોગ પોતાના શિક્ષણ માટે કરે તે માટે દરેક બાળકો ને ગેમ રમવી ખૂબ ગમતી હોય છે,આજ ગેમ અભ્યાસ આધારિત હોય તો તેનો ફાયદો વધુ હોય છે.તો મોબાઈલ માં અભ્યાસક્રમ આધારિત ગેમ બનાવવા નો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે.તે ગેમ નો કોડ બાળક ને આપવામાં આવે અને ઘરે મોબાઈલમાં આ ગેમ રમે તેમાં પોતાનો રેન્ક જાણી શકે છે.


 
click Download APP

~
 New  std 6 Social Science Chep-1 કોડ :484239
 NEW S.S.STD 6 CHEP 2  કોડ :643461
 New S.S.STD 6 CHEP-3    કોડ :788246
 New std 6 S.S. Chep-4       કોડ  777163 
 New std 6 S.S. Chep-9       કોડ   660597

ગુરુવાર, 8 ઑગસ્ટ, 2019

સામાજિક વિજ્ઞાન ધો.૬ નવો કોર્ષ -કોમ્પ્યુટર પર રમી શકાય તેવી ફ્લેશ ક્વિઝ

  નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો,
               અહિયાં ધો.૬ સામાજિક વિજ્ઞાન નવા કોર્ષ  માં મૂલ્યાંકન માટે જ્ઞાનકુંજ કે મોટા સ્ક્રીન પર રમાડી શકાય તેવી અહિયાં એકમ આધારિત ફ્લેશ ક્વિઝ મુકવામાં આવી છે.એકવાર ડાઉનલોડ કર્યા બાદ ઈંટરનેટ ની જરૂર પડશે નહી.
              અહી મુકેલ ગેમ ચલાવવા માટે તમારા કમ્પ્યુટરમાં Adobe Flash Player હોવું જોઈએ અને zip ફાઈલને ખોલવા માટેWinzip સોફ્ટવેર જરૂરી છે. ન હોય તો અહી તેમના નામ પર ક્લિક કરી ઈનસ્ટોલ કરો.
ફ્લેશ પ્લેયર  તમામ ક્વિઝ માટે ફ્કત એક વખત ફ્લેશ ૫લેયર ડાઉનલોડ કરી ઇન્સ્ટોલ કરી દો.

એકમ -2 -------------------------
એકમ-૩ પ્રાચીન નગરો અને ગ્રંથો  

બુધવાર, 7 ઑગસ્ટ, 2019

ધો.૬ સામાજિક વિજ્ઞાન નવા કોર્ષ -ઓનલાઈન ક્વિઝ

                            
              નમસ્કાર,મિત્રો સામાજીક વિજ્ઞાન વિષયમાં ધોરણ- 6 થી 8 ના વિધાર્થીઓ માટે ઓનલાઇન ક્વિઝ એકમ દિઠ તૈયાર કરેલ છે, જેમાં વિધાર્થીએ પોતાનું પુરૂ નામ લખીને ઓનલાઇન કવિઝ રમી શકશે અને તેનું પરિણામ જાણી શકશે - આ ઓનલાઇન કવિઝ્ની લીંક આપણે વિધાર્થીઓને વોટ્સઅપમેસેજ ,ટેક્ષ મેસેજ ,ઇ-મેઇલ કે અન્ય રીતે મોકલી શકાશે અને તેનુ પરિણામ જાણી શકાશે. -જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત પસંદ થયેલ શાળા આ લીંકને પ્રોજેક્ટરની મદદથી મોટા પડદા પર ઓનલાઇન કવિઝ રમાડી શકાશે. - જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ટેબલેટમાં પસંદગી પામેલ શાળાના વિધાર્થીઓને સીધીજ ઓનલાઇન કવીઝ રમાડી તેનું પરીણામ જાણી શકાશે. -👇 નીચેની લીંક પર કલીક કરી ઓનલાઇન કવીઝ રમી શકાશે
 નવો કોર્ષ  ધો.૬
 .૧.ચાલો ઈતિહાસ જાણીએ 
  ૨. આદિમાનવો ની સ્થાયી જીવન ની સફળ .
  ૩.પ્રાચીન નગરો અને ગ્રંથો 
 4.પ્રારંભિક રાજ્યવ્યવસ્થા

શનિવાર, 3 ઑગસ્ટ, 2019

સામાજિક વિજ્ઞાન -ધોરણ -૬ એકમ -૨ આદિમાનવો ના જીવન ની સફર -ઓનલાઈન ટેસ્ટ

નમસ્કાર,મિત્રો સામાજીક વિજ્ઞાન વિષયમાં ધોરણ- 6 થી 8 ના વિધાર્થીઓ માટે ઓનલાઇન ક્વિઝ એકમ દિઠ તૈયાર કરેલ છે, જેમાં વિધાર્થીએ પોતાનું પુરૂ નામ લખીને ઓનલાઇન કવિઝ રમી શકશે અને તેનું પરિણામ જાણી શકશે - આ ઓનલાઇન કવિઝ્ની લીંક આપણે વિધાર્થીઓને વોટ્સઅપમેસેજ ,ટેક્ષ મેસેજ ,ઇ-મેઇલ કે અન્ય રીતે મોકલી શકાશે અને તેનુ પરિણામ જાણી શકાશે. -જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત પસંદ થયેલ શાળા આ લીંકને પ્રોજેક્ટરની મદદથી મોટા પડદા પર ઓનલાઇન કવિઝ રમાડી શકાશે. - જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ટેબલેટમાં પસંદગી પામેલ શાળાના વિધાર્થીઓને સીધીજ ઓનલાઇન કવીઝ રમાડી તેનું પરીણામ જાણી શકાશે. -👇 નીચેની લીંક પર કલીક કરી ઓનલાઇન કવીઝ રમી શકાશે

ક્લિક કરો.નવો કોર્ષ -૨.આદિમાંનવો ના જીવન ની સફર

સોમવાર, 29 જુલાઈ, 2019

ધોરણ -૮ સામાજિક વિજ્ઞાન -ઓનલાઈન ટેસ્ટ

નમસ્કાર,મિત્રો સામાજીક વિજ્ઞાન વિષયમાં ધોરણ- 6 થી 8 ના વિધાર્થીઓ માટે ઓનલાઇન ક્વિઝ એકમ દિઠ તૈયાર કરેલ છે, જેમાં વિધાર્થીએ પોતાનું પુરૂ નામ લખીને ઓનલાઇન કવિઝ રમી શકશે અને તેનું પરિણામ જાણી શકશે - આ ઓનલાઇન કવિઝ્ની લીંક આપણે વિધાર્થીઓને વોટ્સઅપમેસેજ ,ટેક્ષ મેસેજ ,ઇ-મેઇલ કે અન્ય રીતે મોકલી શકાશે અને તેનુ પરિણામ જાણી શકાશે. -જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત પસંદ થયેલ શાળા આ લીંકને પ્રોજેક્ટરની મદદથી મોટા પડદા પર ઓનલાઇન કવિઝ રમાડી શકાશે. - જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ટેબલેટમાં પસંદગી પામેલ શાળાના વિધાર્થીઓને સીધીજ ઓનલાઇન કવીઝ રમાડી તેનું પરીણામ જાણી શકાશે. -👇 નીચેની લીંક પર કલીક કરી ઓનલાઇન કવીઝ રમી શકાશે

ધોરણ :-8 સત્ર :-1 
 1.યુરોપિયન પ્રજા નું ભારત માં આગમન 
 2.આપણી આસપાસ શું ? 
3.ભારત નું બંધારણ 
૪.વેપારી શાસકો કઈ રીતે બન્યા ?

રવિવાર, 28 જુલાઈ, 2019

શનિવાર, 27 જુલાઈ, 2019

New Course std 6 Social Science Chep-1 ON LINE TEST

         ધોરણ 6 થી 8 માં  સામાજિક વિજ્ઞાન  વિષયમાં ઉત્તમ પરિણામ લાવવા માટે ઓનલાઈન ટેસ્ટ. ટેસ્ટની વિશેષતાઓ
બધાં જ એકમોને આવરી લેવાયા છે.
કોઈપણ વિદ્યાર્થી ગમે ત્યારે અને ગમે તેટલીવાર ટેસ્ટ આપી શકે છે.
ટેસ્ટને અંતે તરત જ પરિણામ જાણી શકાય છે. પોતાની ભૂલ ક્યાં હતી તે પણ જાણી શકે છે.
મોબાઈલ અને કમ્પ્યૂટર પર ચલાવી શકાય છે.
આ માટે ક્લિક કરો
CLICK HERE

રવિવાર, 21 જુલાઈ, 2019

ધોરણ 6 નવો કોર્ષ સામાજિક વિજ્ઞાન સાહિત્ય

પાઠ 1 અને 2 ના MCQs, ખાલી જગ્યાઓ, જોડકાઓ અને ટૂંકા જવાબો સાથેની બંને પાઠની PDF ફાઈલ કરો ડાઉનલોડ.

તેમજ પાઠ 1 ની ઓનલાઈન ક્વિઝ પણ રમો.
પ્રકરણ-૧ ચાલો ઈતિહાસ જાણીએ ...  એકમ ટેસ્ટ    અહી ક્લિક કરો.
પ્રકરણ -૨   આદિમાનવ ની સ્થાયી જીવન ની સફર  અહી ક્લિક કરો.

ગુરુવાર, 31 જાન્યુઆરી, 2019

સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય માંધો.૮ માટે સેમ-૨ પ્રકરણ ૧ થી ૬ માટે ઓનલાઈન ક્વિઝ

નમસ્કાર મિત્રો ..
             અહી સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય માંધો.૮ માટે સેમ-૨ પ્રકરણ ૧ થી ૬ માટે ઓનલાઈન ક્વિઝ મુકવામાં આવી છે.
આ ક્વિઝ મોબાઈલ -કોમ્પ્યુટર માં આસાની થી રમી શકાય છે.
તમારો રેન્ક કયો છે.તે જાણી શકો છો.


કિવઝ રમવા અહી ક્લિક કરો. 
કોડ : 553475 
લાઇવ ગેમ : 599746

બુધવાર, 2 જાન્યુઆરી, 2019

સા.વિ.ધો.૬ સેમ-૨ મહાજનપદ ની શાસન વ્યવસ્થા ઓનલાઈન ટેસ્ટ

ધોરણ 6 થી 8 માં  સામાજિક વિજ્ઞાન  વિષયમાં ઉત્તમ પરિણામ લાવવા માટે ઓનલાઈન ટેસ્ટ.
ટેસ્ટની વિશેષતાઓ
બધાં જ એકમોને આવરી લેવાયા છે.
કોઈપણ વિદ્યાર્થી ગમે ત્યારે અને ગમે તેટલીવાર ટેસ્ટ આપી શકે છે.
ટેસ્ટને અંતે તરત જ પરિણામ જાણી શકાય છે. પોતાની ભૂલ ક્યાં હતી તે પણ જાણી શકે છે.
મોબાઈલ અને કમ્પ્યૂટર પર ચલાવી શકાય છે.
આ માટે ક્લિક કરો
CLICK HERE

મંગળવાર, 1 જાન્યુઆરી, 2019

👉એનીમેશન વિડીયો👈🏻ધો.૬ થી ૮ સામાજિક વિજ્ઞાન

તમારા બાળકો માટે આ ધોરણ 6 થી 8 સામાજિક વિજ્ઞાન વિષયના એનીમેશન વિડીયો જે તેમને સરળતાથી 👨‍🏫 યાદ રાખવામાં મદદ કરશે...

🎥👉એનીમેશન વિડીયો👈🏻

👇👇👇👇

Std 6 Sem 2

1.    પ્રાચીન સમાજજીવન                                                    https://youtu.be/LFkRAdh4EhQ

2. ગુજરાતની આબોહવા અને કુદરતી સંસાધનો                     https://youtu.be/Xfub2tZvkj4

3.    મહાજનપદ સમયની શાસનવ્યવસ્થા https://youtu.be/uQ8XKpnzQa0

4.    સ્થાનિક સરકાર (ગ્રામીણ) https://youtu.be/J9VGo65uckE

5.    ગુજરાત : ખેતી,ઉદ્યોગ અને પરિવહન https://youtu.be/IxPWdb6aaGE

6.    સ્થાનિક સરકાર (શહેર) https://youtu.be/YaReNCIf_rk

7.     શાંતિ અને અહિંસાનો સંગમ https://youtu.be/Ifntdvns604

8.    આપણે ગુજરાતી https://youtu.be/9ZGdzYK2VPs

9.    સમ્રાટ અશોક https://youtu.be/OYz5xmrso4I

10.    આપત્તિ અને વ્યવસ્થાપન https://youtu.be/7_6YWAuujdU

11.    હક અને ફરજ https://youtu.be/gFF-DDRx7lk

12.    ગુપ્ત સામ્રાજ્ય https://youtu.be/xx-pA7itSuY

13.     ખંડપરિચય: અજાયબ ખંડ એન્ટાર્કટિકા અને ઑસ્ટ્રેલિયા https://youtu.be/eQbGyaeS1nI


🎥👉એનીમેશન વિડીયો👈🏻

Std 7 Sem 2

1.    મધ્યયુગીન ગુજરાત https://youtu.be/vODOLllEGIE

2.    ભારત : આબોહવા અને કુદરતી સંસાધનો https://youtu.be/hu6Yq6oNwDg

3.    અદાલતો શા માટે ? https://youtu.be/YIpDvC400ss

4.     મુઘલ સામ્રાજ્ય : સ્થાપના અને વિસ્તરણ https://youtu.be/SaFn6iAXbDg

5.    ભારત: ખેતી, ઉદ્યોગ અને પરિવહન https://youtu.be/UTyZTC5vA3M

6.    મુઘલ સામ્રાજ્ય: સુવર્ણયુગ અને અસ્ત https://youtu.be/B45rc0fyqLU

7.    બજારમાં ગ્રાહક https://youtu.be/CAQ9MxKynfQ

8.    મધ્યકાલીન સ્થાપત્યો https://youtu.be/Mz-WQwXQQF4

9.    ભારત : લોકજીવન https://youtu.be/3fgTTwygzUU

10.    જાહેર મિલકત https://youtu.be/j7JDewFHs2M

11.    ઇશ્વર સાથે અનુરાગ https://youtu.be/rICkLtuVmtc

12.    ખંડ-પરિચય :ઉત્તર અમેરિકા,દક્ષિણ અમેરિકા અને યુરોપ https://youtu.be/UlEJgKyVvkM

🎥👉એનીમેશન વિડીયો👈🏻

Std 8 Sem 2

1.    ધાર્મિક - સામાજિક જાગૃતિ https://youtu.be/1iMNgaykAho

2.    પર્યાવરણીય પ્રદૂષણ https://youtu.be/xbPOA9-f-4k

3.    ભારતમાં રાષ્ટ્રવાદ https://youtu.be/dbenRUckesU

4.    સર્વોચ્ચ અદાલત https://youtu.be/Dk9BBzFntTI

5.    ભારતના ક્રાન્તિવીરો https://youtu.be/BOh1xdxbNmg

6.    માનવ-સંસાધન https://youtu.be/EpuwodFcEhw

7.    મહાત્માના માર્ગ પર - 1 https://youtu.be/8e009niKHKU

8.    ભારતની સમસ્યાઓ અને ઉપાય https://youtu.be/jUzoF3wiaGY

9.    આપણી અર્થવ્યવસ્થા https://youtu.be/GTwk8mFsE9Q

10.    મહાત્માના માર્ગ પર – 2 https://youtu.be/Q5yqc0U1HF4

11.    સંયુક્ત રાષ્ટ્રો (યુ.એન.) https://youtu.be/tl3jNZ7cjHU

12.    આઝાદી અને ત્યાર પછી... https://youtu.be/QyX-LSgCm2g

13.    સ્વતંત્ર ભારત https://youtu.be/cxua3khPO6s

14.    ખંડ-પરિચય: આફ્રિકા અને એશિયા https://youtu.be/fbKxeA8gPT4

રવિવાર, 30 ડિસેમ્બર, 2018

સા.વિ.ધો.૬ સત્ર-2 એકમ -2 ગુજરાત આબોહવા ઓનલાઈન ટેસ્ટ


          ધોરણ 6 થી 8 માં  સામાજિક વિજ્ઞાન  વિષયમાં ઉત્તમ પરિણામ લાવવા માટે ઓનલાઈન ટેસ્ટ.
ટેસ્ટની વિશેષતાઓ
બધાં જ એકમોને આવરી લેવાયા છે.
કોઈપણ વિદ્યાર્થી ગમે ત્યારે અને ગમે તેટલીવાર ટેસ્ટ આપી શકે છે.
ટેસ્ટને અંતે તરત જ પરિણામ જાણી શકાય છે. પોતાની ભૂલ ક્યાં હતી તે પણ જાણી શકે છે.
મોબાઈલ અને કમ્પ્યૂટર પર ચલાવી શકાય છે.
આ માટે ક્લિક કરો
CLICK HERE 

ગુરુવાર, 27 ડિસેમ્બર, 2018

STD-6 SEM-2 દશાંશ અપૂર્ણાંક ઓનલાઈન ટેસ્ટ

    
ધોરણ 6 થી 8 માં  ગણિત વિષયમાં ઉત્તમ પરિણામ લાવવા માટે ઓનલાઈન ટેસ્ટ.
ટેસ્ટની વિશેષતાઓ
બધાં જ એકમોને આવરી લેવાયા છે.
કોઈપણ વિદ્યાર્થી ગમે ત્યારે અને ગમે તેટલીવાર ટેસ્ટ આપી શકે છે.
ટેસ્ટને અંતે તરત જ પરિણામ જાણી શકાય છે. પોતાની ભૂલ ક્યાં હતી તે પણ જાણી શકે છે.
મોબાઈલ અને કમ્પ્યૂટર પર ચલાવી શકાય છે.
આ માટે ક્લિક કરો  
CLICK HERE👇🏻

સા.વિ-1 sem-2 -પ્રાચીન સમાજ જીવન -ઓનલાઈન ટેસ્ટ


   ધોરણ 6 થી 8 માં  સામાજિક  વિષયમાં ઉત્તમ પરિણામ લાવવા માટે ઓનલાઈન ટેસ્ટ.
ટેસ્ટની વિશેષતાઓ
બધાં જ એકમોને આવરી લેવાયા છે.
કોઈપણ વિદ્યાર્થી ગમે ત્યારે અને ગમે તેટલીવાર ટેસ્ટ આપી શકે છે.
ટેસ્ટને અંતે તરત જ પરિણામ જાણી શકાય છે. પોતાની ભૂલ ક્યાં હતી તે પણ જાણી શકે છે.
મોબાઈલ અને કમ્પ્યૂટર પર ચલાવી શકાય છે.
આ માટે ક્લિક કરો  
અહી ક્લિક કરો.

બુધવાર, 5 ડિસેમ્બર, 2018

સા.વિજ્ઞાન સેમ-2 એકમ-૧.સામાજિક ધાર્મિક જાગૃતિ ઓનલાઈન ટેસ્ટ

                                                                                ધોરણ 6 થી 8 માં  સામાજિક  વિષયમાં ઉત્તમ પરિણામ લાવવા માટે ઓનલાઈન ટેસ્ટ.
ટેસ્ટની વિશેષતાઓ
બધાં જ એકમોને આવરી લેવાયા છે.
કોઈપણ વિદ્યાર્થી ગમે ત્યારે અને ગમે તેટલીવાર ટેસ્ટ આપી શકે છે.
ટેસ્ટને અંતે તરત જ પરિણામ જાણી શકાય છે. પોતાની ભૂલ ક્યાં હતી તે પણ જાણી શકે છે.
મોબાઈલ અને કમ્પ્યૂટર પર ચલાવી શકાય છે.
આ માટે ક્લિક કરો  
CLICK HERE👇🏻

શનિવાર, 1 ડિસેમ્બર, 2018

NMMS STD 8 ONLINE EXAM-1


 -નમસ્કાર મિત્રો 
અહી ધો.8 માં અભ્યાસ કરતા મિત્રો માટે પ્રેક્ટિસ માટે ઓનલાઈન ટેસ્ટ મુકવામાં આવ્યો છે.આ બ્લોગ પર પરીક્ષા આવે ત્યાં સુધી ઓનલાઈન ટેસ્ટ મુકવામાં આવશે.
 CLICK HERE

ગુરુવાર, 27 સપ્ટેમ્બર, 2018

STD-8 SEM-1 UNIT-8 લોકશાહી માં સંસદ ની ભૂમિકા

                                                 
ધોરણ 6 થી 8 માં  સામાજિક વિષયમાં ઉત્તમ પરિણામ લાવવા માટે ઓનલાઈન ટેસ્ટ.
ટેસ્ટની વિશેષતાઓ
બધાં જ એકમોને આવરી લેવાયા છે.
કોઈપણ વિદ્યાર્થી ગમે ત્યારે અને ગમે તેટલીવાર ટેસ્ટ આપી શકે છે.
ટેસ્ટને અંતે તરત જ પરિણામ જાણી શકાય છે. પોતાની ભૂલ ક્યાં હતી તે પણ જાણી શકે છે.
મોબાઈલ અને કમ્પ્યૂટર પર ચલાવી શકાય છે.
આ માટે ક્લિક કરો  
CLICK HERE👇🏻

બુધવાર, 26 સપ્ટેમ્બર, 2018

સામાજિક વિજ્ઞાન-સેમ-૧ એકમ-8 લોકશાહી માં સંસદ ની ભૂમિકા ઓનલાઈન ક્વિઝ

   મિત્રો  અહિયા સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય ની ઓનલાઈન ક્વિઝ મૂકવામાં આવી છે.તેમાં ફક્ત કોડ નાખી ને આ ક્વિઝ માં ભાગ લઈ શકો છો.
આ ક્વિઝ ની વિશેષતા :
-આ ક્વિઝ મોબાઈલ &ટેબ્લેટ  કે કોમ્પ્યુટર પર રમી શકાય છે.
-તમામ સ્પર્ધક માંથી પોતાનો રેન્ક જાણી શકાય છે.
-મોબાઈલ કે ટેબ્લેટ માં રમવા માટે ફક્ત એક એન્ડ્રોઈડ એપ ઇન્સ્ટોલ કરી શકાય.

Quizizz: Play to learn


કોમ્પ્યુટર પર રમવા માટે 
સામાજિક વિજ્ઞાન-સેમ-૧ એકમ-8 લોકશાહી માં સંસદ ની ભૂમિકા  કોડ :  189956