શુક્રવાર, 26 ઑગસ્ટ, 2016

સામાજિક વિજ્ઞાન -ક્વિઝ પ્રેઝન્ટેશન સોફ્ટવેર ધો.8

        અહિયાં ધો.8  માટે સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય ના પુનરાવર્તન માટે 
કિવઝ સ્પર્ધા માટે નું સોફ્ટવેર આપવામાં આવ્યું છે.જેથી તમે વિદ્યાર્થી ના ૬ ગ્રુપ પાડી ને ક્વિઝ નું આયોજન કરી શકાય છે.મોટા સ્ક્રીન પર બતાવો.કુલ ૧૦૦ પ્રશ્નો છે.

શનિવાર, 20 ઑગસ્ટ, 2016

મેં તો ઘણું શીખવ્યું પણ વિદ્યાર્થીઓને આવડતું જ નથી ! ”

      પ્રાથમિક  શિક્ષણ આજે વર્ગખંડ પુરતુ મર્યાદિત નથી રહયું. આજે  વર્ગખંડમાંના બાળકોને તેના વર્ગશિક્ષક કે વિષય શિક્ષક [ એક] માત્રના જ જ્ઞાન , વિચારો કે પ્રવ્રુત્તિઓથી પરિપુર્ણ કરી શકાતું નથી કારણ કે કોઇ એક એકમ વર્ગખંડમાંના બધા જ બાળકોને તમે ઉપયોગ કરેલ સરળમાં સરળ પધ્ધતિ કે પ્રવૃત્તિ ધ્વારા પણ પુરેપૂરી સમજ આપી શકતા નથી તે સમયે આપણને એમ થાય છે કે “મેં તો ઘણું શીખવ્યું પણ વિદ્યાર્થીઓને આવડતું જ નથી!”પણ ત્યારે તમે ખરેખર વિચાર કરજો કે, તમે પ્રયોજેલી પદ્ધતિ યોગ્ય હતી? અને જો હા! તો કોના માટે? તે પધ્ધતિ કે પ્રવૃત્તિ સરળ હતી? તો કોના માટે? બાળકો માટે કે પછી આપણા માટે ...... અમને એક વાર્તા યાદ આવે છે.... એક તળાવમાં ઘણી બધી માછલીઓ અને એક દેડકો રહેતા, માછલીઓએ દેડકાને ભાઇ બનાવ્યો હતો. એક દિવસ...   એક તળાવમાં ઘણી બધી માછલીઓ અને એક દેડકો રહેતા, માછલીઓએ દેડકાને ભાઇ બનાવ્યો હતો. એક દિવસ દેડકાએ  માછલીઓને કહયું હું તળાવ બહારની દુનિયા જોવા જાઉં? માછલીઓ કહે ના, તું અમારો એક્નો એક ભાઇ છે તારા વિના અમને ન ગમે. દેડકો ન માન્યો અને પાણી બહારની દુનિયા જોવા નિકળી ગયો, થોડા દિવસ પછી પાછો તળાવમાં આવ્યો ત્યારે બધી માછલીઓ ભેગી થઇ પાણી બહારનું   પુછવા લાગી, ત્યારે દેડકાએ કહયું અરે! બહાર તો પ્રાણીઓ
પણ હોય છે? માછલીઓએ પુછ્યું  ‘પ્રાણીઓ, કેવા પ્રાણીઓ? દેડકાએ કહયું તેને ચારપગ હોય ,એક પુંછડી હોય, માથે શિંગડા હોય.  સમજી ગયા માછલીઓ કહે હા,ભાઇ સમજી ગયા. માછલીઓને કેટલી અને કેવી સમજ પડી ખબર છે
.................પછી દેડકાએ કહ્યું "અરે, બહેનો બહાર તો માણસો પણ હોય છે.માછલીઓએ પુછ્યું માણસો..., કેવા....માણસો? દેડકાએ કહયું  "તેને બે હાથ હોય, બે પગ હોય ,પણ તે ઉભા ચાલે. સમજી ગયા? માછલીઓ કહે હા ભાઇ બરાબર સમજી ગયા. " માછલીઓને કેટલી અને કેવી સમજ  પડી ખબર છે?............પછી દેડકાએ કહ્યું "અરે, બહેનો બહાર તો માણસો પણ હોય છે.માછલીઓએ પુછ્યું માણસો..., કેવા....માણસો? દેડકાએ કહયું  "તેને બે હાથ હોય, બે પગ હોય ,પણ તે ઉભા ચાલે. સમજી ગયા? માછલીઓ કહે હા ભાઇ બરાબર સમજી ગયા. " માછલીઓને કેટલી અને કેવી સમજ  પડી ખબર છે?
 જુઓ ચિત્ર નંબર-૨.... 
ચિત્ર-:૨ 
                                   ........કદાચ આવું જ બને છે આપણા વર્ગખંડમાં આમ આપણું ઘણું ખરું શૈક્ષણિક કાર્ય  દેડકા જેવું અને બાળકોની સમજ માટેનું મોડમમાછલીઓ જેવું હોય છે, પરિણામે આપણી જે તે એકમ પાછળની અઢળક મહેનત રૂપી “Bluetooth”  સર્ચિંગના અંતે no any devices found  બતાવે છે. આવું બનવાનું એક કારણ તો આપણે બાળકની સમજ શક્તિના સ્તરથી અજાણ એટલે કે અંધારામાં હોઈએ છીએ અને તે સમજ બહારનું શૈક્ષણિક કાર્ય બાળકોને બંદુકની ગોળી જેવું જ લાગતું હોય પરિણામે બાળક પાસે તે સમયે વર્ગખંડમાં બીજો કોઈ રસ્તો ન હોય તો તે ફક્ત બચાવ પ્રયુક્તિ જ કરતો હોય છે જેને  આપણે બાળકની ધ્યાનમગ્ન અવસ્થા સમજી બેસીએ છીએ         

ગુરુવાર, 18 ઑગસ્ટ, 2016

NMMS Exam E-Book & Old Paper

             આ NMMS Exam એટલે નેશનલ મીન્સ કમ મેરીટ સ્કોલરશિપ  ધો ૮મા અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ આપી શકે છે. જેમના વાલીની વાર્ષિક આવક રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦૦ થી વધુ ન હોવી જોઈએ. આ પરિક્ષા પાસ કરી મેરીટમાં આવનારને માસિક રૂ. ૫૦૦ લેખે વર્ષના ૬૦૦૦ રૂ. ની શિષ્યવૃત્તિ ચાર વર્ષ સુધી મળશે.
પરિક્ષા ફી 
સામાન્ય વિદ્યાર્થીઓ માટે ૭૦ રૂ અને અનામત વિદ્યાર્થીઓ ૫૦ રૂ.
ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની શરૂઆત તા. ૨૦/૦૮/૧૬ 
ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી  તા. ૨૦/૦૯/૧૬
ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા માટે www.sebexam.org
પરીક્ષાની તા. ૬/૧૧/૧૬
NMMS Exam 2016 જાહેરાત - PDF

NMMS Exam  E-Book & Old Paper માટે નીચેની લિંક પરથી ડાઉનલોડ કરો 


NMMS Exam E-BOOK  (Size 10MB) સૌજન્ય : Edumaterials


NMMS Exam Paper Download  : Year 2015 (Size 3.4MB)

સૌજન્ય : SEB 


સામાજિક વિજ્ઞાન ધો.૮ સત્ર :૧ એકમ -5 પ્રાકૃતિક આપત્તિઓ પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન -

  સામાજિક વિજ્ઞાન ધો.૮ સત્ર :૧  એકમ -5 પ્રાકૃતિક આપત્તિઓ પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન -


               ppt formet download   click here..
         pdf formet download  click here

સામાજિક વિજ્ઞાન -ક્વિઝ પ્રેઝન્ટેશન સોફ્ટવેર ધો.7


       
         અહિયાં ધો.7  માટે સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય ના પુનરાવર્તન માટે 
કિવઝ સ્પર્ધા માટે નું સોફ્ટવેર આપવામાં આવ્યું છે.જેથી તમે વિદ્યાર્થી ના ૬ ગ્રુપ પાડી ને ક્વિઝ નું આયોજન કરી શકાય છે.મોટા સ્ક્રીન પર બતાવો.કુલ ૧૦૦ પ્રશ્નો છે.

             std-7 sem-1 chep-1 to 4  click here.


બુધવાર, 17 ઑગસ્ટ, 2016

news ..

clip

સામાજિક વિજ્ઞાન -ક્વિઝ પ્રેઝન્ટેશન સોફ્ટવેર ધો.૬

  

અહિયાં ધો.૬ માટે સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય ના પુનરાવર્તન માટે 
કિવઝ સ્પર્ધા માટે નું સોફ્ટવેર આપવામાં આવ્યું છે.જેથી તમે વિદ્યાર્થી ના ૬ ગ્રુપ પાડી ને ક્વિઝ નું આયોજન કરી શકાય છે.મોટા સ્ક્રીન પર બતાવો.કુલ ૧૦૦ પ્રશ્નો છે.

             std-6 sem-1 chep-1 to 4   click here.

સોમવાર, 15 ઑગસ્ટ, 2016

ધો .૮ સત્ર :-૧સામજિક વિજ્ઞાન એકમ -5 પ્રાકૃતિક આપત્તિઓ ફ્લેશ ક્વિઝ

 ધો .૮ સત્ર :-૧સામજિક વિજ્ઞાન  એકમ -5 પ્રાકૃતિક આપત્તિઓ ફ્લેશ ક્વિઝ
                    આ ક્વિઝ થી એકમ નું પુનરાવર્તન અને મૂલ્યાંકન માટે ઉપયોગી થશે.કુલ બહુ વિકલ્પ ના ૨૦ પ્રશ્નો આપેલા હોય છે.ક્વિઝ ના અંતે મેળવેલ ગુણ પણ બતાવવા માં આવે છે.કમ્પ્યુટર લેબ માં દરેક વિદ્યાર્થી ને બેસાડી ને આ ક્વિઝ રમાડી ને મૂલ્યાંકન કરી શકાય છે.


CLICK HERE

શનિવાર, 13 ઑગસ્ટ, 2016

કૌન બનેગા જ્ઞાનપતિ ક્વિઝ સોફ્ટવેર -જનરલ નોલેજ

   આજ ના સ્પર્ધાત્મક યુગ માં આપણા સરકારી પ્રા.શાળા ના બાળકો પણ ફરીફાઈ ટકી શકે તે માટે જનરલ નોલેજ નો મહાવરો થાય તે માટે અહી KBG ક્વિઝ મુકવામાં આવી છે.
  • કુલ ૬ ટીમો બનાવી શકાય.
  • ટીમો ના નામ પણ આપી શકાય.
  • દરેક રાઉન્ડ ના અંતે સ્ક્રીન પર દરેક ટીમ નો સ્કોર આવી જાય.
  • ઝડપી જવાબ આપવાથી બોનસ પોઈન્ટ મળે છે.અને ખોટો જવાબ આપવાથી માઈનસ થાય છે.
  • દરેક ટીમ ને કુલ ૩ લાઇફ લાઈન નો ઉપયોગ કરી શકે છે.
  • ૧.બાળકો પાસે થી જબાવ લઇ શકે.
  • 2.આગળ નો પ્રશ્ન પસંદ કરી શકે.
  • ૩.ફિફ્ટી -ફિફ્ટી નો ઓપ્શન કરી શકે 
  •  DOWNLOAD CLICK HERE.    રવિવાર, 31 જુલાઈ, 2016

राज्य सरकारना कर्मचारिओने 1 ऑगस्ट 2016 थी सातमा पगार पंचनो अमल

clip

7th Pay Calculator...google app

BIG GOOD NEWS:- 1 AUGUST THI GUJARAT MA PAN SATMU PAGAR PANCH LAGU.:- CM NO AITIHASIK NIRNAY.

BIG GOOD NEWS:- 1 AUGUST THI GUJARAT MA PAN SATMU PAGAR PANCH LAGU.:- CM NO AITIHASIK NIRNAY.

Click here to view image
Click here toview image 2
Click here to view image 3

બુધવાર, 27 જુલાઈ, 2016

સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ -૮ સત્ર -૧ એકમ -4 પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન

 ધોરણ -૮ સત્ર -૧ એકમ -4 વેપારી શાસક કેવી રીતે બન્યા પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન


 PPT ફોરમેટ    CLICK HERE
CLICK HERE --PDF

ગુરુવાર, 21 જુલાઈ, 2016

ધોરણ -૮ સત્ર-૧ એકમ -ભારત નું બંધારણ પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન

             
  ધોરણ -૮ સત્ર-૧ એકમ -ભારત નું બંધારણ  પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન મુકવામાં આવ્યું છે.તેનો ઉપયોગ કરી ને આ એકમ સારી રીતે શીખવી શકાય.

CLICK HERE.PPT
CLICK HERE..PDF 

બુધવાર, 20 જુલાઈ, 2016

ધોરણ ૭ એકમ-૧,૨, બે મહારાજ્યો,પૃથ્વી ફરે છે એકમ ક્વિઝ


       અહિયાં કમ્પ્યુટર પર રમાડી શકાય તેવી ફ્લેશ ક્વિઝ આપવામાં આવી છે.જેથી પુનરાવર્તન માટે ખુબજ ઉપયોગી થશે.
નોધ :-RAR ફાઈલ ને ઓપન કરવા WINRAR સોફ્ટવેર હોવું જોઈએ.
1.ધોરણ ૭ એકમ-૧ બે મહારાજ્યો CLICK HERE
2.એકમ -2 પૃથ્વી ફરે છે.               CLICK HERE

FIX PAY NEW DATE-26-7-2017

clip

રવિવાર, 17 જુલાઈ, 2016

1.ધોરણ ૭ એકમ-૧ બે મહારાજ્યો એકમ ક્વિઝ

                         અહિયાં કમ્પ્યુટર પર રમાડી શકાય તેવી ફ્લેશ ક્વિઝ આપવામાં આવી છે.જેથી પુનરાવર્તન માટે ખુબજ ઉપયોગી થશે.
નોધ :-RAR ફાઈલ ને ઓપન કરવા WINRAR સોફ્ટવેર હોવું જોઈએ.
1.ધોરણ ૭ એકમ-૧ બે મહારાજ્યો CLICK HERE

7 the pay related latest news...

https://2.bp.blogspot.com/-o5yWCmpCmUo/V4sRsGLfZII/AAAAAAAAJJc/o-gTQK-HziY/s1600/20160717103005.jpg

STD- 8 SEM-1 PPT S.S.

     અહી ધોરણ ૮ ના પ્રથમ સત્ર ના સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય ના એકમ ૧ ,૨,૩,ના પાવર પોઇન્ટ પ્રેઝન્ટેશન મુકવામાં આવ્યા છે.જેથી વર્ગ માં આ એકમો સહેલાઇથી શીખવી શકાય.


CHEP-1 STD-8 PPT FORMET CLICK HERE..
CHEP-2 STD-8 PPT       PDF FORMET
CHEP-3 STD-8 PPT       PDF FORMET

બુધવાર, 29 જૂન, 2016

7th Pay Online calculator

7th pay online calculator

SATAMA PAGAR PANCH CALCULATER
 Click here to see 

केंद्रीय कर्मियों के वेतन व पेंशन में ढाई गुना वृद्धि: संशोधनों के साथ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर, इस तरह मिलेगा वेतन

जनवरी से होंगी लागू, मिलेगा एरियर, बकाया वर्ष अंत तक
क्लास वन अधिकारियों का वेतन 56,100 रुपये से शुरू

अब शुरुआती न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये
ई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में मानसून पहली जुलाई को पहुंचने वाला है। इससे दो दिन पहले केंद्र सरकार ने अपने एक करोड़ कर्मचारियों के लिए धनवर्षा कर दी। सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को बुधवार को स्वीकार कर लिया। इससे केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मियों के वेतन और लगभग 53 लाख पेंशनरों की पेंशन में 2.57 गुना की बढ़ोतरी होगी। बढ़ोतरी का यह फैसला पहली जनवरी, 2016 से लागू होगा। सरकार ने कहा है कि हर तरह के बकाया राशि की अदायगी दिसंबर, 2016 तक कर दी जाएगी। इस फैसले का पूरी अर्थव्यवस्था पर बहुआयामी असर पड़ने की संभावना है क्योंकि केंद्र सरकार पर सालाना 1,02,100 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।1प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के फैसलों के बारे में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनवरी से मार्च, 2016 तक के बकाये भत्ते के भुगतान के तौर पर 12 हजार करोड़ रुपये का बोझ सरकार पर आएगा। इस तरह से चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार पर 1,14,000 करोड़ रुपये का बोझ आएगा।

उन्होंने बताया कि वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन में 2.57 गुना बढ़ोतरी की जो सिफारिश की थी, उसे स्वीकार कर लिया गया है। आयोग की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है लेकिन दो मुद्दों पर अलग से समितियां गठित की गई हैं। इनमें से एक समिति वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद विभिन्न पदों और विभिन्न वर्गो के कर्मचारियों के वेतनमान में जो विसंगतियां आती हैं, उन्हें दूर करने पर सिफारिश देगी। एक अन्य समिति नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) को और आकर्षक बनाने पर सुझाव देने के लिए गठित की गई है। उन्होंने इस बात के भी साफ संकेत दिए कि अभी जितने तरह के भत्ते मिल रहे हैं, उन्हें अब ज्यादा दिनों तक जारी नहीं रखा जा सकता। वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति सरकारी भत्तों को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए बनाई गई है। अभी 196 तरह के भत्ते लागू हैं। लेकिन वेतन आयोग ने इनमें से 53 को खत्म करने की सिफारिश की है। भत्ताें पर समिति का फैसला आने तक मौजूदा भत्ते आदि लागू रहेंगे। 1जेटली ने बताया कि निजी और सरकारी क्षेत्र के बीच वेतनमान में बढ़ रहे अंतर को खत्म करना जरूरी है ताकि बेहतर प्रतिभाओं को सरकारी नौकरियों की तरफ आकर्षित किया जा सके। बताते चलें कि इस फैसले से जिन एक करोड़ केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों को फायदा होगा, उनमें सेना में काम करने वाले 14 लाख जवान और अधिकारी और भारतीय सेना से सेवानिवृत्त 16 लाख पेंशन भोगी भी शामिल हैं।ल्लग्रैच्युटी: इसकी राशि 10 लाख रुपये से बढ़ा कर 20 लाख रुपये। सेवा के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को मिलने वाली 10 से 20 लाख रुपये की मौजूदा सीमा बढ़ाकर 25 से 45 लाख रुपये
ल्लब्याज मुक्त एडवांस: मेडिकल चिकित्सा, ट्रैवल अलाउंस और एलटीसी के लिए यह जारी 

 

શુક્રવાર, 3 જૂન, 2016

સોમવાર, 2 મે, 2016

Fix pay Case Hearing..

Supreme Court of India set new date for Gujarat Fix Pay Case hearing on 03-05-2016. You can check status of Fix Pay case via Supreme Court official wesite courtnic.nic.in or below direct link.

OUR CASE NUMBER -17

12:02 SUDHI COURT-1 MA 12 NUMBER. CURRENT ⤵⤵

CLICK HERE & CHECK OUR CASE NUMBER TURN IN DISPLAY BOARD.

How to check Gujarat Fix Pay Case Next Date :

Open This Link : Click here

Case No-14124
Year-2012

CASE JE ADVANCE LIST MA MUKAYO CHE TENI VIGAT JOVA AHI CLICK KARO

CASE STATUS IMAGE MATE AHI CLICK KARO