સોમવાર, 13 ઑગસ્ટ, 2018

STD -8 OLL SUBJECT QUIZIZZ GAME

  STD -8 OLL SUBJECT (ATAULLA UMATIYA)


આ ઓનલાઈન ક્વિઝ છે.
ક્વિઝ રમવા માટે નો કોડ :899287

શુક્રવાર, 10 ઑગસ્ટ, 2018

ધો.૮ માટે તમામ વિષય માટે માહે જુલાઈ અભ્યાસક્રમ આધારિત OMR દ્વારા ટેસ્ટ પ્રશ્નપત્ર

                ધો.૮ માટે તમામ વિષય માટે માહે જુલાઈ અભ્યાસક્રમ આધારિત OMR દ્વારા ટેસ્ટ લેવા માટે અહી SET-A,B,C,D, પ્રશ્નપત્ર મુજબ મુકવામાં આવ્યા છે.

 CLICK HERE SET-A
CLICK HERE STE-B 
CLICK HERE SET-C
CLICK HERE SET-D

બુધવાર, 1 ઑગસ્ટ, 2018

સા.વિજ્ઞાન-ધો.8-4-વેપારી શાસકો કઈ રીતે બન્યા ?ઓનલાઈન ટેસ્ટ

                            
નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો .
અત્યારે દુનિયા ટેકનોલોજી ના ક્ષેત્રે હરણફાળ ભરી રહી છે ત્યારે આપને પણ તેમાંથી બાકાત રહી શકીએ તેમ નથી.ઓનલાઈન પરીક્ષા વિદ્યાર્થી પોતાના ઘરે પોતાના સમયે મોબાઈલ/ટેબ્લેટ કે કમ્પ્યુટર પર બેસી ને પરીક્ષા આપી શકે છે.અને તેનું પરિણામ વાલી- શિક્ષક પણ જાણી શકે.બ્લોગ દ્વારા યુનિટ વાઈઝ ઓનલાઈન ટેસ્ટ મુકવામાં આવે છે.

 ટેસ્ટ આપવા માટે  અહી ક્લિક કરો.

મંગળવાર, 31 જુલાઈ, 2018

ધો.૮ સામાજિક વિજ્ઞાન ઓનલાઈન ટેસ્ટ-ભારત નું બંધારણ

               નમસ્કાર ..અહિયાં ધો.૮ સામાજિક વિજ્ઞાન  વિષય માં ઓનલાઈન ટેસ્ટ મુકવામાં આવ્યો છે.બાળક પોતાનું નામ લખી ને મોબાઈલ/ટેબ્લેટ કે કમ્પ્યુટર પર ગમે તે સ્થળે થી આ પરીક્ષા આપી શકે છે.અને તેનું પરિણામ જાણી શકે છે.


ટેસ્ટ આપવા   અહી ક્લિક કરો.

ગુરુવાર, 26 જુલાઈ, 2018

સામાજીક વિજ્ઞાન વિષયમાં ધોરણ- 6 થી 8 ના વિધાર્થીઓ માટે ઓનલાઇન ક્વિઝ

                                                 નમસ્કાર,મિત્રો સામાજીક વિજ્ઞાન વિષયમાં ધોરણ- 6 થી 8 ના વિધાર્થીઓ માટે ઓનલાઇન ક્વિઝ એકમ દિઠ તૈયાર કરેલ છે, જેમાં વિધાર્થીએ પોતાનું પુરૂ નામ લખીને ઓનલાઇન કવિઝ રમી શકશે અને તેનું પરિણામ જાણી શકશે - આ ઓનલાઇન કવિઝ્ની લીંક આપણે વિધાર્થીઓને વોટ્સઅપમેસેજ ,ટેક્ષ મેસેજ ,ઇ-મેઇલ કે અન્ય રીતે મોકલી શકાશે અને તેનુ પરિણામ જાણી શકાશે. -જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત પસંદ થયેલ શાળા આ લીંકને પ્રોજેક્ટરની મદદથી મોટા પડદા પર ઓનલાઇન કવિઝ રમાડી શકાશે. - જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ટેબલેટમાં પસંદગી પામેલ શાળાના વિધાર્થીઓને સીધીજ ઓનલાઇન કવીઝ રમાડી તેનું પરીણામ જાણી શકાશે. -👇 નીચેની લીંક પર કલીક કરી ઓનલાઇન કવીઝ રમી શકાશે
 ધોરણ :-8 સત્ર :-1 
 1.યુરોપિયન પ્રજા નું ભારત માં આગમન 
 2.આપણી આસપાસ શું ? 

ધો.7  :-સત્ર :1 
 1.બે મહારાજ્યો  
 2.પૃથ્વી ફરે છે. 
  3.સરકાર  

સોમવાર, 23 જુલાઈ, 2018

વિજ્ઞાન ધો.૮ 1.ફ્લેશ ક્વિઝ



ડાઉનલોડ કરવા    અહી ક્લિક કરો.

સામાજિક વિજ્ઞાન-ધો.7 સત્ર-1 પ્રકરણ 1 થી 3 ક્વિઝ

 નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો ..
          અહિયા સામાજિક વિજ્ઞાન માં ધો.7  સત્ર-1 પ્રકરણ -1 થી 3  આધારિત ક્વિઝ મુકવામાં આવી છે.નીચેના કોડ નો ઉપયોગ કરી ને બાળક આ ક્વિઝ રમશે.
 કોડ ---291878



    કોડ ---291878
ક્વિઝ રમવા અહી ક્લિક કરો.

શનિવાર, 21 જુલાઈ, 2018

NCERT-STD-8 -વિજ્ઞાન-1.પાક ઉત્પાદન અને વ્યવસ્થાપન

    નમસ્કાર,મિત્રો વિજ્ઞાન વિષયમાં ધોરણ- 6 થી 8 ના વિધાર્થીઓ માટે ઓનલાઇન ક્વિઝ એકમ દિઠ તૈયાર કરેલ છે, જેમાં વિધાર્થીએ પોતાનું પુરૂ નામ લખીને ઓનલાઇન કવિઝ રમી શકશે અને તેનું પરિણામ જાણી શકશે.જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત પસંદ થયેલ શાળા આ લીંકને પ્રોજેક્ટરની મદદથી મોટા પડદા પર ઓનલાઇન કવિઝ રમાડી શકાશે. - જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ટેબલેટમાં પસંદગી પામેલ શાળાના વિધાર્થીઓને સીધીજ ઓનલાઇન કવીઝ રમાડી તેનું પરીણામ જાણી શકાશે. -

ધો.૮ વિજ્ઞાન -પાઠ-1 પાક ઉત્પાદન અને વ્યવસ્થાપણ 
આજ ની ઓનલાઈન ક્વિઝ -    અહી ક્લિક કરો.

બુધવાર, 18 જુલાઈ, 2018

સામાજિક વિજ્ઞાન માં ધો.૮ સત્ર-1 પ્રકરણ -1 થી 3 ડીજીટલ ગૃપ ક્વિઝ

 નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો ..
          અહિયા સામાજિક વિજ્ઞાન માં ધો.૮ સત્ર-1 પ્રકરણ -1 થી 3  આધારિત ક્વિઝ મુકવામાં આવી છે.નીચેના કોડ નો ઉપયોગ કરી ને બાળક આ ક્વિઝ રમશે.
કોડ :093361


 ક્વિઝ રમવા   અહી ક્લિક કરો.

સોમવાર, 16 જુલાઈ, 2018

NCERT-STD-7 વિજ્ઞાન-1.વનસ્પતિમાં પોષણ ફ્લેશક્વિઝ




 NCERT આધારિત કોમ્પ્યુટર પર રમી શકાય તેવી ફ્લેશક્વિઝ બનાવવામાં આવી છે.જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ ના મોટા સ્ક્રીન પર ઉપયોગી થશે.પુનરાવર્તન માટે ખુબ ઉપયોગી થશે.

 ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો.

રવિવાર, 15 જુલાઈ, 2018

સા.વિ.ધો.૮ સેમ-1 આપણી આસપાસ શું ? ઓનલાઈન ટેસ્ટ

                          
   મોબાઈલ નો ઉપયોગ શિક્ષણ માં કઈ રીતે કરી શકાય તે માટે નવતર પ્રયોગ રૂપે વાલી ના મોબાઈલ માં પોતાનું બાળક વાલી ની હાજરી માં પરીક્ષા આપે.અને તેનું પરિણામ પણ જાણવા મળે.આ રીતે વાલી બાળક ના પ્રોગ્રેસ વિશે માહિતગાર થાય.શિક્ષક પણ તેનું પરિણામ જાણી શકે છે.
ધો.૮ સેમ-1 આપણી આસપાસ શું ?      અહી ક્લિક કરો.


સોમવાર, 9 જુલાઈ, 2018

સામાજિક વિજ્ઞાન-ધો.7 એકમ -2 પૃથ્વી ફરે છે ONLINE TEST



નમસ્કાર,મિત્રો સામાજીક વિજ્ઞાન વિષયમાં ધોરણ- 6 થી 8 ના વિધાર્થીઓ માટે ઓનલાઇન ક્વિઝ એકમ દિઠ તૈયાર કરેલ છે, જેમાં વિધાર્થીએ પોતાનું પુરૂ નામ લખીને ઓનલાઇન કવિઝ રમી શકશે અને તેનું પરિણામ જાણી શકશે - આ ઓનલાઇન કવિઝ્ની લીંક આપણે વિધાર્થીઓને વોટ્સઅપમેસેજ ,ટેક્ષ મેસેજ ,ઇ-મેઇલ કે અન્ય રીતે મોકલી શકાશે અને તેનુ પરિણામ જાણી શકાશે. -જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત પસંદ થયેલ શાળા આ લીંકને પ્રોજેક્ટરની મદદથી મોટા પડદા પર ઓનલાઇન કવિઝ રમાડી શકાશે. - જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ટેબલેટમાં પસંદગી પામેલ શાળાના વિધાર્થીઓને સીધીજ ઓનલાઇન કવીઝ રમાડી તેનું પરીણામ જાણી શકાશે. -👇 નીચેની લીંક પર કલીક કરી ઓનલાઇન કવીઝ રમી શકાશે

 ટેસ્ટ આપવા માટે અહી ક્લિક કરો.

ગુરુવાર, 5 જુલાઈ, 2018

NCERT-વિજ્ઞાન-ધો.૬.1.ખોરાક ક્યાં થી મળે ?ONLINE TEST

NCERT-વિજ્ઞાન-ધો.૬.1.ખોરાક ક્યાં થી મળે ?

 ઘરે વાલી ની હાજરી માં બાળક ઓનલાઈન પરીક્ષા આપી શકે તે માટે આ નવતર પ્રયોગ હાથ ધરવામાં આવ્યો છે.

આ ટેસ્ટ આપવા માટે   અહી ક્લિક કરો.

મંગળવાર, 3 જુલાઈ, 2018

NCERT વિજ્ઞાન ધો.૬ એકમ-1 ફ્લેશ ક્વિઝ

   મિત્રો અહિયાં NCERT આધારિત નવા અભ્યાસક્રમ મુજબ કમ્પ્યુટર પર રમી રમી શકાય તેવી MCQ પ્રશ્નો આધારિત એક ફ્લેશ ક્વિઝ મુકવામાં આવી છે.જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ વર્ગખંડ માં  મોટા સ્ક્રીન પર વધુ ઉપયોગી થશે. 
ડાઉનલોડ કરવા   અહી ક્લિક કરો.

સોમવાર, 2 જુલાઈ, 2018

ધો.7 સેમ-1 બે મહારાજ્યો ઓનલાઈન ટેસ્ટ

નમસ્કાર,મિત્રો સામાજીક વિજ્ઞાન વિષયમાં ધોરણ- 6 થી 8 ના વિધાર્થીઓ માટે ઓનલાઇન ક્વિઝ એકમ દિઠ તૈયાર કરેલ છે, જેમાં વિધાર્થીએ પોતાનું પુરૂ નામ લખીને ઓનલાઇન કવિઝ રમી શકશે અને તેનું પરિણામ જાણી શકશે - આ ઓનલાઇન કવિઝ્ની લીંક આપણે વિધાર્થીઓને વોટ્સઅપમેસેજ ,ટેક્ષ મેસેજ ,ઇ-મેઇલ કે અન્ય રીતે મોકલી શકાશે અને તેનુ પરિણામ જાણી શકાશે. -જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત પસંદ થયેલ શાળા આ લીંકને પ્રોજેક્ટરની મદદથી મોટા પડદા પર ઓનલાઇન કવિઝ રમાડી શકાશે. - જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ટેબલેટમાં પસંદગી પામેલ શાળાના વિધાર્થીઓને સીધીજ ઓનલાઇન કવીઝ રમાડી તેનું પરીણામ જાણી શકાશે. -👇 નીચેની લીંક પર કલીક કરી ઓનલાઇન કવીઝ રમી શકાશે

ધો.7 સેમ-2 બે મહારાજ્યો      અહી ક્લિક કરો.

રવિવાર, 1 જુલાઈ, 2018

ધો.8 સા.વિજ્ઞાન સેમ-1 1.ઓનલાઈન ટેસ્ટ -યુરોપિયન પ્રજા નું ભારત માં આગમન ઓનલાઈન ટેસ્ટ

      ઘરે વાલી ની હાજરી માં બાળક ઓનલાઈન પરીક્ષા આપી શકે તે માટે આ નવતર પ્રયોગ હાથ ધરવામાં આવ્યો છે.



Umatiya Ataulla r. At-Manpur Ta-Danta
School-Thuwar Primary school Ta.Vadgam

 ટેસ્ટ આપવા માટે અહી ક્લિક કરો. 1.યુરોપિયન પ્રજા નું ભારત માં આગમન

માસ ના અંત માટે ટેસ્ટ પેપર તમામ વિષય ધો.8

                       અહિયાં ધોરણ 8 માં માસ ના અંતે તમામ વિષય નો સમાવેશ કરી ને ટેસ્ટ પેપર મુકવામાં આવ્યું છે. 
કુલ ગુણ :45    તમામ વિષય
 MCQ આધારિત

ડાઉનલોડ કરવા  અહી ક્લિક કરો.

શુક્રવાર, 29 જૂન, 2018

બનાસકાંઠા જીલ્લા માટે પ્રાર્થના માં પૂછી શકાય તેવા જનરલ નોલેજ ના પ્રશ્નો

                                 
                                            બનાસકાંઠા જીલ્લા માટે પ્રાર્થના માં પૂછી શકાય તેવા જનરલ નોલેજ ના પ્રશ્નો
..
  CLICK HERE

શુક્રવાર, 22 જૂન, 2018

NCERT STD-6 UNIT-1 ONLINE TEST -(સંખ્યા પરિચય )

 ઘરે વાલી ની હાજરી માં બાળક ઓનલાઈન પરીક્ષા આપી શકે તે માટે આ નવતર પ્રયોગ હાથ ધરવામાં આવ્યો છે.
Umatiya Ataulla r. At-Manpur Ta-Danta
School-Thuwar Primary school Ta.Vadgam

CLICK HERE

રવિવાર, 25 માર્ચ, 2018

ગુણોત્સવ 8 માટે MCQ પ્રકાર ના પ્રશ્નો ની ઓનલાઈન ક્વિઝ -ધો.૬ થી 8

નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો 
   અહિયાં વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી વિષય માં પુનરાવર્તન ભાર વગર અને રમત સાથે કરી શકાય તે માટે ઓનલાઈન ક્વિઝ રમત મુકવામાં આવી છે. તૈયાર કરનાર :થુવર પ્રા.શાળા તા,વડગામ -અસગરઅલી એ.પરબડીયા


  • ગુણોત્સવ 8 માટે MCQ પ્રકાર ના પ્રશ્નો નો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
  • વિદ્યાર્થી ઘરે પણ મોબાઈલમાં આસાની થી રમી શકે છે.
  • સીધા લીંક ઓપન કરી ને પણ ક્વિઝ ની રમત રમી શકો છો.
  • PLAY STORE માંથી QUIZIZZ APP ડાઉનલોડ કરી ને પણ રમી શકો છો.
  • ધો.8 વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી 199 MCQ    CODE:---135824
  • ધો.7 વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી 257  MCQ    CODE:-  089262  
  • ધો.૬ વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી 176 MCQ     CODE :- 267703  
  • PLAY QUIZIZZ

ગુણોત્સવ-પ્રેક્ટિસ ટેસ્ટ પેપર -ધો-6 ૧૦૦ ગુણ-OMR સાથે

નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો :-
         

           આગામી ગુણોત્સવ -૮ નું આયોજન ટૂંક સમય માં થવા નું છે.તે માટે સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય નું પરિણામ સારું મળે તે માટે MCQ પ્રશ્નો ની રચના કરી ને બાળકો ને વધુ પ્રેક્ટીસ કરાવી શકાય તે માટે આ બ્લોગ દ્વારા મિશન ગુણોત્સવ -સામાજિક વિજ્ઞાન હાથ ધરવામાં આવ્યો છે. OMR પદ્ધતિ થી મુલ્યાંકન કરી શકાય અને તેની ચકાસણી મોબાઈલ એપ થી ખુબ આસાની થી કરી શકાય છે.
ગુણોત્સવ-પ્રેક્ટિસ ટેસ્ટ પેપર -ધો-6 ૧૦૦ ગુણ-OMR સાથે 

બુધવાર, 21 માર્ચ, 2018

ગુણોત્સવ 8 માટે અગત્યનો વિડીયો -


ગુણોત્સવ-પ્રેક્ટિસ ટેસ્ટ પેપર સામાજિક વિજ્ઞાન -ધો-7 ૧૦૦ ગુણ-OMR સાથે

નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો :-
         
           આગામી ગુણોત્સવ -૮ નું આયોજન ટૂંક સમય માં થવા નું છે.તે માટે સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય નું પરિણામ સારું મળે તે માટે MCQ પ્રશ્નો ની રચના કરી ને બાળકો ને વધુ પ્રેક્ટીસ કરાવી શકાય તે માટે આ બ્લોગ દ્વારા મિશન ગુણોત્સવ -સામાજિક વિજ્ઞાન હાથ ધરવામાં આવ્યો છે. OMR પદ્ધતિ થી મુલ્યાંકન કરી શકાય અને તેની ચકાસણી મોબાઈલ એપ થી ખુબ આસાની થી કરી શકાય છે.
ગુણોત્સવ-પ્રેક્ટિસ ટેસ્ટ પેપર -ધો-7 ૧૦૦ ગુણ-OMR સાથે  

સોમવાર, 19 માર્ચ, 2018

ગુણોત્સવ-પ્રેક્ટિસ ટેસ્ટ પેપર-1 -સા.વિજ્ઞાન -ધો-8 ૧૦૦ માર્કસ

નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો :-
         
           આગામી ગુણોત્સવ -૮ નું આયોજન ટૂંક સમય માં થવા નું છે.તે માટે સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય નું પરિણામ સારું મળે તે માટે MCQ પ્રશ્નો ની રચના કરી ને બાળકો ને વધુ પ્રેક્ટીસ કરાવી શકાય તે માટે આ બ્લોગ દ્વારા મિશન ગુણોત્સવ -સામાજિક વિજ્ઞાન હાથ ધરવામાં આવ્યો છે. OMR પદ્ધતિ થી મુલ્યાંકન કરી શકાય અને તેની ચકાસણી મોબાઈલ એપ થી ખુબ આસાની થી કરી શકાય છે.
ગુણોત્સવ-પ્રેક્ટિસ ટેસ્ટ પેપર-1 -સા.વિજ્ઞાન -ધો-8 ૧૦૦ માર્કસ 

ગુરુવાર, 15 માર્ચ, 2018

ગુણોત્સવ માટે ઉપયોગી ધો-૬ થી ૮ ના તમામ વિષય ના MCQ આધારિત સત્ર-૨ ના પ્રશ્નબેક

 નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો -
         આગામી ગુણોત્સવ માટે ઉપયોગી ધો-૬ થી ૮ ના તમામ વિષય ના MCQ આધારિત સત્ર-૨ ના પ્રશ્નબેક મુકવામાં આવ્યા છે.
આભાર :-ડાયટ રાજપીપળા

  STD-6
ધો.૬ સત્ર-૨ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી પ્રશ્નબેંક
ધો.૬ સત્ર-૨ ગણિત -પ્રશ્ન બેંક
ધો.૬ ગુજરાતી પ્રશ્ન બેંક
ધો.૬ સત્ર-૨ અંગેજી પ્રશ્નબેંક 
 ધો.૬ સત્ર-2 સામાજિક વિજ્ઞાન-તમામ એકમ પ્રશ્ન બેંક
 STD-7 SEM-2
ધો.૭ સત્ર-૨ ગણિત પ્રશ્ન બેંક  
ધો.૭ સત્ર -૨ ગુજરાતી પ્રશ્ન બેંક  
ધો.૭ અંગેજી પ્રશ્ન બેંક  
ધો.૭ સત્ર-૨ વિજ્ઞાન પ્રશ્ન બેંક  
ધો.૭ સત્ર-૨ સામાજિક વિજ્ઞાન પ્રશ્ન બેંક  

STD-8 SEM-2 MCQ 
ધો.૮ સત્ર-૨ ગુજરાતી  
ધો.૮ સત્ર-૨ ગણિત પ્રશ્નબેંક  
ધો.૮ સત્ર-૨ વિજ્ઞાન પ્રશ્ન બેંક  
ધો-૮ સત્ર-૨ અંગ્રેજી  
ધો-૮ સત્ર-૨સામાજિક વિ. એકમ-૧ થી ૭ પ્રશ્ન બેંક  
ધો-૮ સત્ર-૨ સામાજિક એકમ- ૮ થી ૧૪ પ્રશ્ન બેંક