સોમવાર, 18 ઑગસ્ટ, 2014

STD-8 CHEP -4 VEPARI SHASKO KEVI RITE BANYA PPT

STD-8 CHEP -4 VEPARI SHASKO KEVI RITE BANYA PPT


click here

CCC Exam ની તૈયારી કરનાર માટે

CCC Exam ની તૈયારી કરનાર
આ એપ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પર શાળા સેતુ સાઈટ ચલાવનાર મિત્ર નરેશ ઢાંકેચા દ્વારા બનાવવામાં આવી છે.
૧૩૦૦ પ્રશ્નો મુકવામાં આવ્યા છે.
તમારો સ્કોર સર્વર પર સેવ કરી શકશો.
આ ગેમ ઓનલાઈન છે.
લોગીન થયા પછી ગેમ રમીને સારી રીતે CCC Exam ની તૈયાર કરી શકો.
નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો અને ડાઉનલોડ કરી તમારા ફોનમાં ઇન્સ્ટોલ કરો.


tet-2 analysis pass candidates

શનિવાર, 2 ઑગસ્ટ, 2014

MISSION HTAT QUIZ

MISSION HTAT QUIZ

નમસ્કાર મિત્રો  હવે થી આ બ્લોગ પર HTAT ની તૈયારી રૂપે દરરોજ એક ૨૦ ગુણ નો ટેસ્ટ મુકવામાં
આવશે.
CLICK HERE

ગુરુવાર, 24 જુલાઈ, 2014

જીલ્‍લાફેર એકતરફી ઉચ્‍ચ પ્રાથમિક શિક્ષણ ધોરણ-૬ થી ૮ બદલી બાબત

જીલ્‍લાફેર એકતરફી ઉચ્‍ચ પ્રાથમિક શિક્ષણ ધોરણ-૬ થી ૮ બદલી બાબત 
                     જિલ્‍લા શિક્ષણ સમિતિ-સાબરકાંઠા-હિંમતનગરજીલ્‍લાફેર એકતરફી ઉચ્‍ચ પ્રાથમિક શિક્ષણ ધોરણ-૬ થી ૮ બદલી રજીસ્‍ટર વર્ષ-ર૦૧૩
 જીલ્‍લાફેર એકતરફી ઉચ્‍ચ પ્રાથમિક શિક્ષણ ધોરણ-૬ થી ૮ બદલી રજીસ્‍ટર વર્ષ-ર૦૧૪ 
સામાજીક વિજ્ઞાન સને-ર૦૧૪ બદલી રજીસ્‍ટર
                                                                           info-----ssasabarkantha

શુક્રવાર, 18 જુલાઈ, 2014


Mid Day Meal under Gujarat Education Recruitment for 342 Post


Hall ticket TAT Exam -

1 to 8 ni school have 1 to 10 ni thase