ગુરુવાર, 6 એપ્રિલ, 2017

જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ માટે પસંદ થયેલ શાળા નું લીસ્ટ

HTAT પરીક્ષા ને લગતું પાર્ટ 1નું સાહિત્ય

82 સાહિત્યકારો અને તેમના તખ્ખલુસ


મંગળવાર, 4 એપ્રિલ, 2017

સોમવાર, 3 એપ્રિલ, 2017

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા ની તૈયારી માટે ---

સહેલું છે.
ખૂટતી સંખ્યા શોધો એ તાર્કિક ક્ષમતાનો જ એક ભાગ છે. ક્રમશઃ આગળના અન્ય ટોપિક પણ અહીં મૂકવામાં આવશે. તમામ પ્રકારની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે આ ટોપિક ખૂબ જ અગત્યનો છે.
*Educational Trick* શીખો.
અને આવી અલગ અલગ ટ્રીકના વિડીયો મેળવતા રહો..


મંગળવાર, 21 માર્ચ, 2017

સામાજિક વિજ્ઞાન -શિક્ષક સજ્જતા ઓનલાઈન પોસ્ટ ટેસ્ટ


                  આ ઓનલાઈન ટેસ્ટ સામાજિક વિજ્ઞાન ના શિક્ષકો ના માટે મુકવામાં આવ્યો છે.
UMATIYA A.R.VADGAM BLOCK 


તેનો પાસવર્ડ 9624544966 WhatsApp પર મેસેજ કરવાથી મળશે.

CLICK HERE   

સોમવાર, 6 ફેબ્રુઆરી, 2017

સામાજિક વિજ્ઞાન દ્વિતીય સત્ર std-7 ફ્લેશક્વિઝ

         અહી મુકેલ ગેમ ચલાવવા માટે તમારા કમ્પ્યુટરમાં Adobe Flash Player હોવું જોઈએ અને zip ફાઈલને ખોલવા માટેWinzip સોફ્ટવેર જરૂરી છે. ન હોય તો અહી તેમના નામ પર ક્લિક કરી ઈનસ્ટોલ કરો.
ફ્લેશ પ્લેયર  તમામ ક્વિઝ માટે ફ્કત એક વખત ફ્લેશ ૫લેયર ડાઉનલોડ કરી ઇન્સ્ટોલ કરી દો.


સામાજિક વિજ્ઞાન દ્વિતીય સત્ર std-7 

બુધવાર, 21 ડિસેમ્બર, 2016

ધો.૮ મોડેલ ટેસ્ટ પેપર -સામાજિક વિજ્ઞાન -ધો.8

     અહી ગુણોત્સવ -7 ને અનુલક્ષી ને ધો.૮ નું મોડેલ ટેસ્ટ પેપર મુકવામાં આવ્યું છે.OMR SHEET સાથે .પરીક્ષા લેવા માટે ખુબ ઉપયોગી થશે.
 
click here

ગુરુવાર, 29 સપ્ટેમ્બર, 2016

ONLINE EXAM-13

 Hello Friends ! here is an important online test for upcoming Any competitive Exams. Here you can give online test related Exam Syllabus and can prepare better for any exam.

click here

બુધવાર, 28 સપ્ટેમ્બર, 2016

ONLINE EXAM NO-12


      Hello Friends ! here is an important online test for upcoming Any competitive Exams. Here you can give online test related Exam Syllabus and can prepare better for any exam.
click here

મંગળવાર, 27 સપ્ટેમ્બર, 2016

પુનરાવર્તન સામગ્રી -સામજિક વિજ્ઞાન-વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી -ગુજરાતી

ONLINE EXAM-NO-11

Hello Friends ! here is an important online test for upcoming Any competitive Exams. Here you can give online test related Exam Syllabus and can prepare better for any exam.


click here

સોમવાર, 26 સપ્ટેમ્બર, 2016