રવિવાર, 22 માર્ચ, 2015

૨૩ મી માર્ચ એટલે શહિદદિન

૨૩ મી માર્ચ એટલે શહિદદિન જે દિવસે ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજયગુરૂ દેશ માટે શહિદ થયા. શહીદ દિન વિશે ગુજરાતીમાં ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો + ભગતસિંહ વિશે ડોક્યુમેન્ટરી વિડ્યો હિન્દીમાં ડાઉનલોડ કરો, ક્લીક કરો નીચે  પર CLICK  કરો.
http://www.pgondaliya.com/2015/03/blog-post_23.html?spref=fb

Social Science 8 Gujarati APP

Social Science 8 Gujarati Free
INSTALLED 
 
Social Science 8 Gujarati Free - screenshotSocial Science 8 Gujarati Free - screenshotSocial Science 8 Gujarati Free - screenshot

મંગળવાર, 17 માર્ચ, 2015

કૌન બનેગા કરોડપતિ ગેમ ધો-6-7-8

 અહિં અગાઉ બનાવેલી KBC Flash Game નું નવું વર્ઝન આપેલ છે.   GAME ને KBC ગેમશોના દ્રશ્ય-શ્રાવ્યનો ઉપયોગ કરી રસપ્રદ બનાવેલ છે. રમતની પદ્ધત્તિ પણ KBC ગેમશો જેવી જ છે. જુદી-જુદી રકમ સાથે કુલ 15 પ્રશ્નો ક્રમશ: રજૂ થશે. આ સાથે ત્રણ લાઇફ-લાઇન 50-50, FLIP QUESTION અને AUDIENCE POLL આપી છે.  તો ડાઉનલોડ કરો અને વિદ્યાર્થીઓને જ્ઞાનથી કરોડપતિ બનાવો.  http://shalasetu.co.in


કૌન બનેગા કરોડપતિ ગેમ ધો--8 sem-2 -7 to 14
KBC STD-8 SEM-2 1 TO 7  
KBC STD-7 SEM-2  

સોમવાર, 9 માર્ચ, 2015

STD-7 SEM-2 CHEP-9 FLESH QUIZ

| 10वी 12वी पास के लिए नौकरी पाने का सुनहरा अवसर

|| 10वी 12वी पास के लिए नौकरी पाने का सुनहरा अवसर. 57,700 

भर्तियां जल्द आवेदन करे ||

↓↓↓↓↓ Click Here for More Details & Apply ↓↓↓↓↓↓

સોમવાર, 23 ફેબ્રુઆરી, 2015

ગુરુવાર, 19 ફેબ્રુઆરી, 2015

xcel ની sheet માં formulas ને protect કરવા માટે શું કરશો???

xcel ની sheet માં formulas ને protect કરવા માટે શું કરશો???
૧. એક્સેલ ની શીટ મા જઇ Ctrl + A ,અને right click કરી, choose Format Cells

૨. Format Cells માં Click Protection
અને Locked option. પર જઇ તેનુ પોપઅપમાં ✔ દૂર કરો અને Ok પર ક્લિક કરો.

3. ત્યાર બાદ Home ➣ Find & Select ➣ Go To Special, અને Go To Special માં 

Formulas from Select option, ➣ click OK .

4. હવે તમારી બધી ફોર્મુલા સેલેકટ થઇગઈ હશે.

5. સિલેક્ટ Formulas હોય તેના પર રાઇટ કલિક કરી Format Cells ➣ Click Protection, ➣ 
Locked option. પર જઇ તેનુ પોપઅપમાં ✔ કરો. ➣ Ok.

6. Review ➣ Sheet & Protect
Sheet માં Password to unprotect
sheet માં પાસવર્ડ દાખલ કરી ➣ Ok. પર ક્લિક કરો.

7. ત્યારબાદ બીજા બોક્ષમાં ફરી વખત પાસવર્ડ નાખો અને OK .પર ક્લિક કરો.

હવે તમારી બધી ફોર્મુલા પ્રોટેકટ થઇ જશે.

7 pay good news

balmela aayojan