સોમવાર, 19 ઑક્ટોબર, 2015

બુધવાર, 14 ઑક્ટોબર, 2015

બ્લોગ બનાવતા શીખો....

સરકારી ભરતીમાં CCCની સિસ્ટમ નાબૂદ કરવા કવાયત,

સરકારી ભરતીમાં CCCની સિસ્ટમ નાબૂદ કરવા કવાયત, સરકારે રિપોર્ટ મગાવ્યો
-નોકરીમાં અનિવાર્યતા અંગે સરકારે રિપોર્ટ મગાવ્યો
Harisinh Jadeja
ગાંધીનગર : સરકારી કર્મચારીઓ માટેની CCC પરીક્ષાની સિસ્ટમ જ હવે સરકારી નોકરીમાંથી દૂર થઈ જાય તે દિશામાં સરકારે વિચારણા શરૂ કરી છે. આ માટે હાલ ક્યા ક્ષેત્રમાં અને કેવી નોકરીમાં CCCની પરીક્ષાની અનિવાર્યતા નથી તે ચકાસીને રિપોર્ટ કરવા બુધવારે મળેલી કેબિનેટ બેઠકમાં મુખ્યમંત્રી દ્વારા મુખ્ય સચિવને કહેવાયું છે. સરકારને એવું પણ સૂચન મળ્યું છે કે નવા નોકરીમાં જોડાતા યુવાનો સામાન્ય રીતે કમ્પ્યુટરથી સારી રીતે વાકેફ હોવાથી CCCની જરૂરિયાત રહેતી નથી જેથી નવી ભરતીમાંથી પણ આ પ્રથા ટૂંક સમયમાં રદ થાય તેવી શક્યતા છે.
ફિક્સ પગારમાં પાંચ વર્ષની નોકરી પૂર્ણ થઇ હોય અને CCCની પાસ ન કરી હોય તેવા કર્મચારીઓને પણ હવે કાયમી કરવાનો નિર્ણય સરકારે બુધવારે સાંજે મળેલી કેબિનેટ બેઠકમાં લીધો છે. કર્મચારીઓ માટે CCC માટે સરકાર એક પછી એક રાહત આપતી જાય છે. અગાઉ પાંચ વર્ષ પૂર્ણ થઈ ગયાં હોવા છતાં કમ્પ્યુટર કૌશલ્યની પરીક્ષા પાસ ન કરનારા કર્મચારીઓને કાયમી નિમણુક અપાતી નહોતી.
પોલીસ અને પ્રાથમિક શિક્ષકોનો એક મોટો વર્ગ તેના કારણે કાયમી નિમણૂક અને પગાર ભથ્થા સહિતના લાભથી વંચિત રહેતો હોવાની રજૂઆતો ઊઠી હતી. સમયસર પરીક્ષા ન યોજવાના કારણે અને ક્યાંક પૂરતા પ્રમાણમાં પરીક્ષા કેન્દ્રોની વ્યવસ્થા ન થવાથી મુશ્કેલીઓ પડતી હોવાની પણ રજૂઆતો કર્મચારીઓ દ્વારા કરવામાં આ‌વી હતી.

B.k. exam karykram


શનિવાર, 10 ઑક્ટોબર, 2015

GUJARAT 7 PAY NEWS

clip

મરજીયાત રજાઓ -૨૦૧૬


જાહેર રજાઓ -૨૦૧૬


મોઘવારી તફાવત -બીલ


રવિવાર, 20 સપ્ટેમ્બર, 2015

HTAT BADALI MATE RAJUAAT

HTAT Paper Solution/Answer Keys : English Grammar,

HTAT Paper Solution/Answer Keys :

Marks:15
1.     My sister is always true to her word.
to be true to one’s word ये एक इंग्लिश फ्रेज है.
2.     Unless you work hard, you will not pass. Means
If you do not work hard, you will not pass.
देखिये ये विडिओ
  
3.     Find out the correct spellings:
Staircase, Newspaper, Candle, Pincers
4.     Who broke the glass of window? Change Voice:
By whom was the glass of window broken?
Who का Passive Voice देखिए
5.     My father said, “Bring a book today” Means.
My father ordered to bring a book that day.
आग्नार्थ को कैसे Indirect में Change किये ये शिखने/देखने क लिए क्लिक करे:
6.     Rinku has been working since morning.
चालु पूर्ण वर्तमान काळ है.
डिटेल विडियो में देखे:
7.     A pronoun is a word which is used instead of a noun.
Pronouns का विडियो देखे
8.     Which is the false sentence?
I am reading at that time.
Present Continuous Tense का key words देख ले and समज ले
9.     Atul has been serving for three years.
since & for कब कहा कैसे क्यू यूज़ होता है, देखे
10.                        Find out simple future tense.
My brother will fly a kite on next Sunday.
Simple Future Tense:
11.                        Rina is more intelligent than Tina. – Change Degree
Tina is not so intelligent as Rina.
Positive Degree:
Comparative Degree:
12.                        Atul was too fat to climb a tree.  – Remove ‘too’
Atul was so fat that he couldn’t climb a tree
13.                         Seeing a tiger, he ran away fastly.
वर्तमान कृदंत का यूज़
14.                         Find out one correct sentence:
He is neither right nor wrong.
Neither…nor का यूज़ एवं वाक्य बनाने की रित
15.                        Change the voice:
The robbers attacked the police.
The police were attacked by the robbers.
Simple Past Tense को passive में change करनेकी मेथड
·     This is not a 'final answer key'
By:
Kishan Sir – 8347262428

મંગળવાર, 15 સપ્ટેમ્બર, 2015

std-8 --lesson -6 & 7 sem-1 pptstd-8 --lesson -7 aabohavikiy ferfar    CLICK PPT
                                                       CLICK PDF
          
  lesson -6  shasan vyvstha                CLICK PPT
                                                 CLICK PDF

NMMS EXAM BABAT


સોમવાર, 14 સપ્ટેમ્બર, 2015

GSEB HTAT Exam 2015 Hall Ticket Available Now

GSEB HTAT Exam 2015 Hall Ticket Available Now

State Examination Board Gandhinagar Is Going to conduct Teacher Eligibility HTAT for Head Teacher recruitment.

Exam date for HTAT date is : 20-09-2015
Today Board Has declared Hall Tickets For HTAT exam

 To Download Hall Ticket for HTAT exam Click on Below Link.