ગુરુવાર, 5 ઑક્ટોબર, 2017

ON LINE EXAM -13

                                               આ ટેસ્ટ અંગ્રેજી વ્યાકરણ ના લગતો છે.આન્સર કી પછી થી મુકવામાં આવશે.

-મિત્રો એક જ વાર ટેસ્ટ આપો-
તમારું નામ પૂરું લખો.


 ON LINE EXAM -13

બુધવાર, 4 ઑક્ટોબર, 2017

Gnankunj School Ne Internet Grant Falavani Babat G.R

Gnankunj School Ne Internet Grant Falavani Babat G.R.

આના પર વધુ વાંચો: http://www.edumatireals.in/2017/10/gnankunj-school-ne-internet-grant.html
Gnankunj School Ne Internet Grant Falavani Babat G.R

આના પર વધુ વાંચો: http://www.edumatireals.in/2017/10/gnankunj-school-ne-internet-grant.html
Gnankunj School Ne Internet Grant Falavani Babat G.R

આના પર વધુ વાંચો: http://www.edumatireals.in/2017/10/gnankunj-school-ne-internet-grant.html

This Paripatra Click Here.

ON LINE EXAM -12

   ટેસ્ટ ઓછા માં ઓછા સમયમાં અપાય તેવા પ્રયત્નો કરવા એક ટેસ્ટ એક નામથી અપાય તેવા પ્રયત્નો કરવા
આ પરિક્ષા વધુમાં વધુ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા ની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થી ઓ આપે તે માટે લીંકને અન્ય ફોરવર્ડ કરવા વિનંતી


 ON LINE EXAM -12

પ્રથમ ત્રણ નંબર
1.vanol vikramsinh r        100 %   20/20 
2.abdulkhan                     100 %   20/20 
3.farankhan                      90 %     18 /20

મંગળવાર, 3 ઑક્ટોબર, 2017

ON LINE EXAM-11 G.K.

        
Hello Friends ! Here is Today's quiz based on General Knowledge Subject. This 20 Questions File will Help you all for all competitive exams like GPSC, UPSC, HTAT, TET, TAT, CTET, Talati, Clerk And Many Government Exams. Click on Below Given Link And  Today's GK Quiz 
ON LINE EXAM-11

પ્રથમ ત્રણ વિજેતા :
1.RAMESH                             100%      20/20
2.VASANT PATEL                  100%      20/20
3.VANOL VIKARAMSIH        95%     19/20


સોમવાર, 2 ઑક્ટોબર, 2017

ONLINE EXAM-10 (રમતગમત)

                
ટેસ્ટ ઓછા માં ઓછા સમયમાં અપાય તેવા પ્રયત્નો કરવા એક ટેસ્ટ એક નામથી અપાય તેવા પ્રયત્નો કરવા
આ પરિક્ષા વધુમાં વધુ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા ની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થી ઓ આપે તે માટે લીંકને અન્ય ફોરવર્ડ કરવા વિનંતી
ટેસ્ટ આપ્યા પછી આપના મંત્વ્યો મારા નંબર પર જરૂરથી મોકલવા વિનંતી...૯૬૨૪૫૪૪૯૬૬ .

 ONLINE EXAM-10  

પ્રથમ ત્રણ વિજેતા 
1.FURKAN            85 %       17/20
2.S.B.TRIVEDI     80 %        16/20
3.Vinod umaretiya   75 %       15/20

રવિવાર, 1 ઑક્ટોબર, 2017

ONLINE EXAM-09 G.K.

        Hello Friends ! Here is Today's quiz based on General Knowledge Subject. This 20 Questions File will Help you all for all competitive exams like GPSC, UPSC, HTAT, TET, TAT, CTET, Talati, Clerk And Many Government Exams. Click on Below Given Link And  Today's GK Quiz


ONLINE EXAM-11


શનિવાર, 30 સપ્ટેમ્બર, 2017

ONLINE EXAM-8 (અંગ્રેજી શાસન ની ભારત પર અસર)

            સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય ના નોલેજ ની ચકાસણી માટે રોજ બ્લોગ પર 20 ગુણ નો ઓનલાઈન ટેસ્ટ મુકવામાં આવે છે.


CLICK ONLINE EXAM-8
શુક્રવાર, 29 સપ્ટેમ્બર, 2017

ONLINE EXAM-7 S.S.(ભારત સ્થાન ,સીમા )

 આજે સામાજિક વિજ્ઞાન ધો-૭ એકમ ભારત સ્થાન સીમા આધારિત 20 ગુણ ના એકમ ટેસ્ટ મુકવામાં આવ્યો છે.
CLICK HERE EXAM-7શનિવાર, 23 સપ્ટેમ્બર, 2017

ONLINE EXAM-S.S.5(મધ્યુગીન દિલ્લી દર્શન)

               આ ટેસ્ટ સામાજિક વિજ્ઞાન આધારિત નોલેજ ની ચકાસણી માટે મુકવામાં આવ્યો છે.કુલ 20 ગુણ છે.
બીજા દિવસે બ્લોગ પર તમામ સ્પર્ધક નું પરિણામ મુકવામાં આવશે.


click here online exam

મંગળવાર, 19 સપ્ટેમ્બર, 2017

online exam-4.s.s.(રાજકીય શાસન વ્યવસ્થા)

         સામાજિક વિજ્ઞાન નું નોલેજ વધારવા માટે દરરોજ બ્લોગ પર એક 20 ગુણ નો ઓનલાઈન ટેસ્ટ મુકવામાં આવે છે.આજે રાજકીય શાસન વ્યવસ્થા ને લગતો પ્રશ્નો નો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

click online exam-4

સોમવાર, 18 સપ્ટેમ્બર, 2017

ONLINE EXAM S.S.-3 (ગ્લોબલ વોર્મિંગ)

     આજે ગ્લોબલ વોર્મિંગ ને લગતો 20 ગુણ નો ટેસ્ટ મુકવામાં આવ્યો છે.પોતાના નોલેજ ની ચકાસણી માટે ઓનલાઈન પરીક્ષા આપો.
click here online exam-3

RIPOT JOVA MATE.CLICK HERE 

રવિવાર, 17 સપ્ટેમ્બર, 2017

સામાજિક વિજ્ઞાન -સેમ-૧ ધો.૬ એકમ ૮ &૯ ફ્લેશક્વિઝ

          અહિયાં ધો.૬ એકમ -૮ અને ૯ ની કોમ્પ્યુટર પર રમી શકાય અને પુનરાવર્તન કરી શકાય તે માટે ક્વિઝ મુકવામાં આવી છે. 

૮-વિવિધતા માં એકતા       CLICK HERE
9.  પ્રાચીન નગરો                click here 
ONLINE EXAM-S.S.-1

                     સામાજિક વિજ્ઞાન નું નોલેજ વધે તે માટે  આ ઓનલાઈન પરીક્ષાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે.દરરોજ સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય આધારિત 20 ગુણ નો ટેસ્ટ મુકવામાં આવશે.અને ૧૨ કલાક બાદ કુલ પરીક્ષા આપનાર સ્પર્ધકો નું પરિણામ અને રેન્ક નું લીસ્ટ પણ બ્લોગ પર મુકવામાં આવશે.

CLICK HERE EXAM

TOTAL RIPOT JOVA  CLICK HERE 


ONLINE EXAM-S.S.-2(સ્વાતંત્ર સંગ્રામ)

           સામાજિક વિજ્ઞાન નું નોલેજ વધારવા આ ટેસ્ટ મુકવામાં આવ્યો છે. આ રીતે દરરોજ બ્લોગ પર ઓનલાઈન ટેસ્ટ મુકવામાં 
click online exam..

RIPOT JOVA CLICK HERE 

સોમવાર, 11 સપ્ટેમ્બર, 2017

ધો.૭ સેમ-૧ સામાજિક વિજ્ઞાન -પુનરાવર્તન ક્વિઝ --

                      
અહી મુકેલ ગેમ ચલાવવા માટે તમારા કમ્પ્યુટરમાં Adobe Flash Player હોવું જોઈએ અને zip ફાઈલને ખોલવા માટેWinzip સોફ્ટવેર જરૂરી છે. ન હોય તો અહી તેમના નામ પર ક્લિક કરી ઈનસ્ટોલ કરો.
ફ્લેશ પ્લેયર  તમામ ક્વિઝ માટે ફ્કત એક વખત ફ્લેશ ૫લેયર ડાઉનલોડ કરી ઇન્સ્ટોલ કરી દો.
          
સામાજિક વિજ્ઞાન પ્રથમ સત્ર ધોરણ-૭ 
૧.

રવિવાર, 3 સપ્ટેમ્બર, 2017

5 સપ્ટેમ્બર – રાષ્ટ્રીય શિક્ષક દિન
"ક્ષણે ક્ષણે જે નવું શીખવે એનું નામ શિક્ષણ,
જે માતૃહૃદય રાખીને શીખવે એનું નામ શિક્ષક"

 download click here

શનિવાર, 2 સપ્ટેમ્બર, 2017

Gyankunj-Digital board-video-.S.S.A.

NAS Social science Std 8 Model paper 22

National Achievement Survey
Social science
Std  8
Model paper 22 
Gujrat
  DOWNLOAD    CLICK HERE

NAS S.S.MODEL PAPER-21

National Achievement Survey
Social science
Std  8
Model paper 21
 
   DOWNLOAD    CLICK HERE

NAS MODEL PAPER -20

National Achievement Survey
Social science
Std  8
 Model paper 20
DOWNLOAD    CLICK HERE  

DIGITAL SCHOOL-NEWS RIPOT