ગુરુવાર, 31 જાન્યુઆરી, 2019

સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય માંધો.૮ માટે સેમ-૨ પ્રકરણ ૧ થી ૬ માટે ઓનલાઈન ક્વિઝ

નમસ્કાર મિત્રો ..
             અહી સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય માંધો.૮ માટે સેમ-૨ પ્રકરણ ૧ થી ૬ માટે ઓનલાઈન ક્વિઝ મુકવામાં આવી છે.
આ ક્વિઝ મોબાઈલ -કોમ્પ્યુટર માં આસાની થી રમી શકાય છે.
તમારો રેન્ક કયો છે.તે જાણી શકો છો.


કિવઝ રમવા અહી ક્લિક કરો. 
કોડ : 553475 
લાઇવ ગેમ : 599746

બુધવાર, 2 જાન્યુઆરી, 2019

સા.વિ.ધો.૬ સેમ-૨ મહાજનપદ ની શાસન વ્યવસ્થા ઓનલાઈન ટેસ્ટ

ધોરણ 6 થી 8 માં  સામાજિક વિજ્ઞાન  વિષયમાં ઉત્તમ પરિણામ લાવવા માટે ઓનલાઈન ટેસ્ટ.
ટેસ્ટની વિશેષતાઓ
બધાં જ એકમોને આવરી લેવાયા છે.
કોઈપણ વિદ્યાર્થી ગમે ત્યારે અને ગમે તેટલીવાર ટેસ્ટ આપી શકે છે.
ટેસ્ટને અંતે તરત જ પરિણામ જાણી શકાય છે. પોતાની ભૂલ ક્યાં હતી તે પણ જાણી શકે છે.
મોબાઈલ અને કમ્પ્યૂટર પર ચલાવી શકાય છે.
આ માટે ક્લિક કરો
CLICK HERE

મંગળવાર, 1 જાન્યુઆરી, 2019

👉એનીમેશન વિડીયો👈🏻ધો.૬ થી ૮ સામાજિક વિજ્ઞાન

તમારા બાળકો માટે આ ધોરણ 6 થી 8 સામાજિક વિજ્ઞાન વિષયના એનીમેશન વિડીયો જે તેમને સરળતાથી 👨‍🏫 યાદ રાખવામાં મદદ કરશે...

🎥👉એનીમેશન વિડીયો👈🏻

👇👇👇👇

Std 6 Sem 2

1.    પ્રાચીન સમાજજીવન                                                    https://youtu.be/LFkRAdh4EhQ

2. ગુજરાતની આબોહવા અને કુદરતી સંસાધનો                     https://youtu.be/Xfub2tZvkj4

3.    મહાજનપદ સમયની શાસનવ્યવસ્થા https://youtu.be/uQ8XKpnzQa0

4.    સ્થાનિક સરકાર (ગ્રામીણ) https://youtu.be/J9VGo65uckE

5.    ગુજરાત : ખેતી,ઉદ્યોગ અને પરિવહન https://youtu.be/IxPWdb6aaGE

6.    સ્થાનિક સરકાર (શહેર) https://youtu.be/YaReNCIf_rk

7.     શાંતિ અને અહિંસાનો સંગમ https://youtu.be/Ifntdvns604

8.    આપણે ગુજરાતી https://youtu.be/9ZGdzYK2VPs

9.    સમ્રાટ અશોક https://youtu.be/OYz5xmrso4I

10.    આપત્તિ અને વ્યવસ્થાપન https://youtu.be/7_6YWAuujdU

11.    હક અને ફરજ https://youtu.be/gFF-DDRx7lk

12.    ગુપ્ત સામ્રાજ્ય https://youtu.be/xx-pA7itSuY

13.     ખંડપરિચય: અજાયબ ખંડ એન્ટાર્કટિકા અને ઑસ્ટ્રેલિયા https://youtu.be/eQbGyaeS1nI


🎥👉એનીમેશન વિડીયો👈🏻

Std 7 Sem 2

1.    મધ્યયુગીન ગુજરાત https://youtu.be/vODOLllEGIE

2.    ભારત : આબોહવા અને કુદરતી સંસાધનો https://youtu.be/hu6Yq6oNwDg

3.    અદાલતો શા માટે ? https://youtu.be/YIpDvC400ss

4.     મુઘલ સામ્રાજ્ય : સ્થાપના અને વિસ્તરણ https://youtu.be/SaFn6iAXbDg

5.    ભારત: ખેતી, ઉદ્યોગ અને પરિવહન https://youtu.be/UTyZTC5vA3M

6.    મુઘલ સામ્રાજ્ય: સુવર્ણયુગ અને અસ્ત https://youtu.be/B45rc0fyqLU

7.    બજારમાં ગ્રાહક https://youtu.be/CAQ9MxKynfQ

8.    મધ્યકાલીન સ્થાપત્યો https://youtu.be/Mz-WQwXQQF4

9.    ભારત : લોકજીવન https://youtu.be/3fgTTwygzUU

10.    જાહેર મિલકત https://youtu.be/j7JDewFHs2M

11.    ઇશ્વર સાથે અનુરાગ https://youtu.be/rICkLtuVmtc

12.    ખંડ-પરિચય :ઉત્તર અમેરિકા,દક્ષિણ અમેરિકા અને યુરોપ https://youtu.be/UlEJgKyVvkM

🎥👉એનીમેશન વિડીયો👈🏻

Std 8 Sem 2

1.    ધાર્મિક - સામાજિક જાગૃતિ https://youtu.be/1iMNgaykAho

2.    પર્યાવરણીય પ્રદૂષણ https://youtu.be/xbPOA9-f-4k

3.    ભારતમાં રાષ્ટ્રવાદ https://youtu.be/dbenRUckesU

4.    સર્વોચ્ચ અદાલત https://youtu.be/Dk9BBzFntTI

5.    ભારતના ક્રાન્તિવીરો https://youtu.be/BOh1xdxbNmg

6.    માનવ-સંસાધન https://youtu.be/EpuwodFcEhw

7.    મહાત્માના માર્ગ પર - 1 https://youtu.be/8e009niKHKU

8.    ભારતની સમસ્યાઓ અને ઉપાય https://youtu.be/jUzoF3wiaGY

9.    આપણી અર્થવ્યવસ્થા https://youtu.be/GTwk8mFsE9Q

10.    મહાત્માના માર્ગ પર – 2 https://youtu.be/Q5yqc0U1HF4

11.    સંયુક્ત રાષ્ટ્રો (યુ.એન.) https://youtu.be/tl3jNZ7cjHU

12.    આઝાદી અને ત્યાર પછી... https://youtu.be/QyX-LSgCm2g

13.    સ્વતંત્ર ભારત https://youtu.be/cxua3khPO6s

14.    ખંડ-પરિચય: આફ્રિકા અને એશિયા https://youtu.be/fbKxeA8gPT4

રવિવાર, 30 ડિસેમ્બર, 2018

સા.વિ.ધો.૬ સત્ર-2 એકમ -2 ગુજરાત આબોહવા ઓનલાઈન ટેસ્ટ


          ધોરણ 6 થી 8 માં  સામાજિક વિજ્ઞાન  વિષયમાં ઉત્તમ પરિણામ લાવવા માટે ઓનલાઈન ટેસ્ટ.
ટેસ્ટની વિશેષતાઓ
બધાં જ એકમોને આવરી લેવાયા છે.
કોઈપણ વિદ્યાર્થી ગમે ત્યારે અને ગમે તેટલીવાર ટેસ્ટ આપી શકે છે.
ટેસ્ટને અંતે તરત જ પરિણામ જાણી શકાય છે. પોતાની ભૂલ ક્યાં હતી તે પણ જાણી શકે છે.
મોબાઈલ અને કમ્પ્યૂટર પર ચલાવી શકાય છે.
આ માટે ક્લિક કરો
CLICK HERE 

ગુરુવાર, 27 ડિસેમ્બર, 2018

STD-6 SEM-2 દશાંશ અપૂર્ણાંક ઓનલાઈન ટેસ્ટ

    
ધોરણ 6 થી 8 માં  ગણિત વિષયમાં ઉત્તમ પરિણામ લાવવા માટે ઓનલાઈન ટેસ્ટ.
ટેસ્ટની વિશેષતાઓ
બધાં જ એકમોને આવરી લેવાયા છે.
કોઈપણ વિદ્યાર્થી ગમે ત્યારે અને ગમે તેટલીવાર ટેસ્ટ આપી શકે છે.
ટેસ્ટને અંતે તરત જ પરિણામ જાણી શકાય છે. પોતાની ભૂલ ક્યાં હતી તે પણ જાણી શકે છે.
મોબાઈલ અને કમ્પ્યૂટર પર ચલાવી શકાય છે.
આ માટે ક્લિક કરો  
CLICK HERE👇🏻

સા.વિ-1 sem-2 -પ્રાચીન સમાજ જીવન -ઓનલાઈન ટેસ્ટ


   ધોરણ 6 થી 8 માં  સામાજિક  વિષયમાં ઉત્તમ પરિણામ લાવવા માટે ઓનલાઈન ટેસ્ટ.
ટેસ્ટની વિશેષતાઓ
બધાં જ એકમોને આવરી લેવાયા છે.
કોઈપણ વિદ્યાર્થી ગમે ત્યારે અને ગમે તેટલીવાર ટેસ્ટ આપી શકે છે.
ટેસ્ટને અંતે તરત જ પરિણામ જાણી શકાય છે. પોતાની ભૂલ ક્યાં હતી તે પણ જાણી શકે છે.
મોબાઈલ અને કમ્પ્યૂટર પર ચલાવી શકાય છે.
આ માટે ક્લિક કરો  
અહી ક્લિક કરો.

બુધવાર, 5 ડિસેમ્બર, 2018

સા.વિજ્ઞાન સેમ-2 એકમ-૧.સામાજિક ધાર્મિક જાગૃતિ ઓનલાઈન ટેસ્ટ

                                                                                ધોરણ 6 થી 8 માં  સામાજિક  વિષયમાં ઉત્તમ પરિણામ લાવવા માટે ઓનલાઈન ટેસ્ટ.
ટેસ્ટની વિશેષતાઓ
બધાં જ એકમોને આવરી લેવાયા છે.
કોઈપણ વિદ્યાર્થી ગમે ત્યારે અને ગમે તેટલીવાર ટેસ્ટ આપી શકે છે.
ટેસ્ટને અંતે તરત જ પરિણામ જાણી શકાય છે. પોતાની ભૂલ ક્યાં હતી તે પણ જાણી શકે છે.
મોબાઈલ અને કમ્પ્યૂટર પર ચલાવી શકાય છે.
આ માટે ક્લિક કરો  
CLICK HERE👇🏻

શનિવાર, 1 ડિસેમ્બર, 2018

NMMS STD 8 ONLINE EXAM-1


 -નમસ્કાર મિત્રો 
અહી ધો.8 માં અભ્યાસ કરતા મિત્રો માટે પ્રેક્ટિસ માટે ઓનલાઈન ટેસ્ટ મુકવામાં આવ્યો છે.આ બ્લોગ પર પરીક્ષા આવે ત્યાં સુધી ઓનલાઈન ટેસ્ટ મુકવામાં આવશે.
 CLICK HERE

ગુરુવાર, 27 સપ્ટેમ્બર, 2018

STD-8 SEM-1 UNIT-8 લોકશાહી માં સંસદ ની ભૂમિકા

                                                 
ધોરણ 6 થી 8 માં  સામાજિક વિષયમાં ઉત્તમ પરિણામ લાવવા માટે ઓનલાઈન ટેસ્ટ.
ટેસ્ટની વિશેષતાઓ
બધાં જ એકમોને આવરી લેવાયા છે.
કોઈપણ વિદ્યાર્થી ગમે ત્યારે અને ગમે તેટલીવાર ટેસ્ટ આપી શકે છે.
ટેસ્ટને અંતે તરત જ પરિણામ જાણી શકાય છે. પોતાની ભૂલ ક્યાં હતી તે પણ જાણી શકે છે.
મોબાઈલ અને કમ્પ્યૂટર પર ચલાવી શકાય છે.
આ માટે ક્લિક કરો  
CLICK HERE👇🏻

બુધવાર, 26 સપ્ટેમ્બર, 2018

સામાજિક વિજ્ઞાન-સેમ-૧ એકમ-8 લોકશાહી માં સંસદ ની ભૂમિકા ઓનલાઈન ક્વિઝ

   મિત્રો  અહિયા સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય ની ઓનલાઈન ક્વિઝ મૂકવામાં આવી છે.તેમાં ફક્ત કોડ નાખી ને આ ક્વિઝ માં ભાગ લઈ શકો છો.
આ ક્વિઝ ની વિશેષતા :
-આ ક્વિઝ મોબાઈલ &ટેબ્લેટ  કે કોમ્પ્યુટર પર રમી શકાય છે.
-તમામ સ્પર્ધક માંથી પોતાનો રેન્ક જાણી શકાય છે.
-મોબાઈલ કે ટેબ્લેટ માં રમવા માટે ફક્ત એક એન્ડ્રોઈડ એપ ઇન્સ્ટોલ કરી શકાય.

Quizizz: Play to learn


કોમ્પ્યુટર પર રમવા માટે 
સામાજિક વિજ્ઞાન-સેમ-૧ એકમ-8 લોકશાહી માં સંસદ ની ભૂમિકા  કોડ :  189956

મંગળવાર, 25 સપ્ટેમ્બર, 2018

અંગ્રેજી વિષય ની ઓનલાઈન ક્વિઝ

                 મિત્રો  અહિયા અંગ્રેજી વિષય ની ઓનલાઈન ક્વિઝ મૂકવામાં આવી છે.તેમાં ફક્ત કોડ નાખી ને આ ક્વિઝ માં ભાગ લઈ શકો છો.
આ ક્વિઝ ની વિશેષતા :
-આ ક્વિઝ મોબાઈલ &ટેબ્લેટ  કે કોમ્પ્યુટર પર રમી શકાય છે.
-તમામ સ્પર્ધક માંથી પોતાનો રેન્ક જાણી શકાય છે.
-મોબાઈલ કે ટેબ્લેટ માં રમવા માટે ફક્ત એક એન્ડ્રોઈડ એપ ઇન્સ્ટોલ કરી શકાય.

Quizizz: Play to learn

કોમ્પ્યુટર પર રમવા માટે 
 GAME CODE  STD 8 SEM-1 UNIT 3:--   135955
  STD 8 SEM-1 UNIT -2   GAME CODE : -656587 

 CODE-QUIZ-9.4:                                         683902 
 CODE QUIZ-9.5   :-                                      071781 
  DOLPHIN-3  CODE:                                    943464 
 Dolphin Quiz.1  code..                                   044034
 Std 8 sem.1 unit 1 code.                                 799328

S.S.ONLINE TEST-STD-7(ભારત સ્થાન સીમા )


                                       
ધોરણ 6 થી 8 માં  સામાજિક વિષયમાં ઉત્તમ પરિણામ લાવવા માટે ઓનલાઈન ટેસ્ટ.
ટેસ્ટની વિશેષતાઓ
બધાં જ એકમોને આવરી લેવાયા છે.
કોઈપણ વિદ્યાર્થી ગમે ત્યારે અને ગમે તેટલીવાર ટેસ્ટ આપી શકે છે.
ટેસ્ટને અંતે તરત જ પરિણામ જાણી શકાય છે. પોતાની ભૂલ ક્યાં હતી તે પણ જાણી શકે છે.
મોબાઈલ અને કમ્પ્યૂટર પર ચલાવી શકાય છે.
આ માટે ક્લિક કરો 👇🏻
CLICK HERE

મંગળવાર, 18 સપ્ટેમ્બર, 2018

SCINCE QUIZ-1 &2

 નમસ્કાર મિત્રો .અહી વિજ્ઞાન વિષય માં જ્ઞાન નો વધારો કરવા માટે 2  ક્વિઝ મુકાવામાં આવી છે.આ ક્વિઝ કમ્પ્યુટર/ટેબ્લેટ/એન્ડ્રોઈડ મોબાઈલ માં ઓપન થશે.આ ક્વિઝ માં વધુ સ્કોર કરનાર નું નામ બ્લોગ પર મુકાવામાં આવશે.

SCINCE QUIZ-1 GAME CODE:    959988
SCINCE QUIZ-2--GAME CODE:- 261194
click here

મંગળવાર, 11 સપ્ટેમ્બર, 2018

ધોરણ 6 થી 8 માં સામાજિક વિષયમાટે ઓનલાઈન ટેસ્ટ

           
ધોરણ 6 થી 8 માં  સામાજિક વિષયમાં ઉત્તમ પરિણામ લાવવા માટે ઓનલાઈન ટેસ્ટ.
ટેસ્ટની વિશેષતાઓ
બધાં જ એકમોને આવરી લેવાયા છે.
કોઈપણ વિદ્યાર્થી ગમે ત્યારે અને ગમે તેટલીવાર ટેસ્ટ આપી શકે છે.
ટેસ્ટને અંતે તરત જ પરિણામ જાણી શકાય છે. પોતાની ભૂલ ક્યાં હતી તે પણ જાણી શકે છે.
મોબાઈલ અને કમ્પ્યૂટર પર ચલાવી શકાય છે.
આ માટે ક્લિક કરો 👇🏻
ધોરણ 8 માટે
1.  :ધોરણ :-8 સત્ર :-1 
 1.યુરોપિયન પ્રજા નું ભારત માં આગમન 
 2.આપણી આસપાસ શું ? 
3.ભારત નું બંધારણ 
૪.વેપારી શાસકો કઈ રીતે બન્યા ?  
૬.અંગ્રજી શાસન ની ભારત પર અસર
 ૭.આબોહવાકીય ફેરફાર

ધો.૭ -6 મધ્યયુગીન શાસનવ્યવસ્થા અને સ્થાપત્ય ઓનલાઈન ટેસ્ટ

ધોરણ 6 થી 8 માં  સામાજિક વિષયમાં ઉત્તમ પરિણામ લાવવા માટે ઓનલાઈન ટેસ્ટ.
ટેસ્ટની વિશેષતાઓ
બધાં જ એકમોને આવરી લેવાયા છે.
કોઈપણ વિદ્યાર્થી ગમે ત્યારે અને ગમે તેટલીવાર ટેસ્ટ આપી શકે છે.
ટેસ્ટને અંતે તરત જ પરિણામ જાણી શકાય છે. પોતાની ભૂલ ક્યાં હતી તે પણ જાણી શકે છે.
મોબાઈલ અને કમ્પ્યૂટર પર ચલાવી શકાય છે.
આ માટે ક્લિક કરો 👇🏻
ધો.૭-  6 મધ્યયુગીન શાસનવ્યવસ્થા અને સ્થાપત્ય

શુક્રવાર, 7 સપ્ટેમ્બર, 2018

NCERT-STD-6-3-સંખ્યા સાથે રમત ONLINE TEST

                                                       
ધોરણ 6 થી 8 માં  NCERT અભ્યાસક્રમ અનુરૂપ  ગણિત વિષયમાં ઉત્તમ પરિણામ લાવવા માટે ઓનલાઈન ટેસ્ટ.
ટેસ્ટની વિશેષતાઓ
બધાં જ એકમોને આવરી લેવાયા છે.
કોઈપણ વિદ્યાર્થી ગમે ત્યારે અને ગમે તેટલીવાર ટેસ્ટ આપી શકે છે.
ટેસ્ટને અંતે તરત જ પરિણામ જાણી શકાય છે. પોતાની ભૂલ ક્યાં હતી તે પણ જાણી શકે છે.
મોબાઈલ અને કમ્પ્યૂટર પર ચલાવી શકાય છે.
આ માટે ક્લિક કરો 👇🏻
ધોરણ 6 માટે
1. Chapter 2 : 3-સંખ્યા સાથે રમત  CLICK HERE

ગુરુવાર, 6 સપ્ટેમ્બર, 2018

બુધવાર, 5 સપ્ટેમ્બર, 2018

Gujarat Police Constable Exam 2018 Online Test No.9

Gujarat Police Constable Exam 2018 Online Test No.9
Hello Friends ! here is an important online test for upcoming Gujarat police Constable Exam. Here you can give online test related Exam Syllabus and can prepare better for any exam.


click here

મંગળવાર, 4 સપ્ટેમ્બર, 2018

5 સપ્ટેમ્બર – રાષ્ટ્રીય શિક્ષક દિન

"ક્ષણે ક્ષણે જે નવું શીખવે એનું નામ શિક્ષણ,

જે માતૃહૃદય રાખીને શીખવે એનું નામ શિક્ષક"

 download click here

સોમવાર, 3 સપ્ટેમ્બર, 2018

Gujarat Police Constable Exam 2018 Online Test No.8 ENGLISH

                                         
Hello Friends ! here is an important online test for upcoming Gujarat police Constable Exam. Here you can give online test related Exam Syllabus and can prepare better for any exam.

click here

રવિવાર, 2 સપ્ટેમ્બર, 2018

Gujarat Police Constable Exam 2018 Online Test No.7 History

                                         
   Hello Friends ! here is an important online test for upcoming Gujarat police Constable Exam. Here you can give online test related Exam Syllabus and can prepare better for any exam.

click here 

NCERT -STD-6 -2પૂર્ણ સંખ્યાઓ-1 ONLINE TEST

ધોરણ 6 થી 8 માં  NCERT અભ્યાસક્રમ અનુરૂપ  ગણિત વિષયમાં ઉત્તમ પરિણામ લાવવા માટે ઓનલાઈન ટેસ્ટ.
ટેસ્ટની વિશેષતાઓ
બધાં જ એકમોને આવરી લેવાયા છે.
કોઈપણ વિદ્યાર્થી ગમે ત્યારે અને ગમે તેટલીવાર ટેસ્ટ આપી શકે છે.
ટેસ્ટને અંતે તરત જ પરિણામ જાણી શકાય છે. પોતાની ભૂલ ક્યાં હતી તે પણ જાણી શકે છે.
મોબાઈલ અને કમ્પ્યૂટર પર ચલાવી શકાય છે.
આ માટે ક્લિક કરો 👇🏻
ધોરણ 6 માટે
1. Chapter 2 : પૂર્ણ સંખ્યાઓ   CLICK HERE

ગુરુવાર, 30 ઑગસ્ટ, 2018

Gujarat Police Constable Exam 2018 Online Test No.4 Gujarati Sahity

      Hello Friends ! here is an important online test for upcoming Gujarat police Constable Exam. Here you can give online test related Exam Syllabus and can prepare better for any exam.

 Total 15 Marks Online test for Police Constable.

Subject : Gujarati Literature
 
       click here
 

બુધવાર, 29 ઑગસ્ટ, 2018

Gujarat Police Constable Exam 2018 Online Test No.3 Famous Person


                       Hello Friends ! here is an important online test for upcoming Gujarat police Constable Exam. Here you can give online test related Exam Syllabus and can prepare better for any exam.

Total 15 Marks Online test for Police Constable.

Subject : Famus Person