ગુરુવાર, 20 માર્ચ, 2014

Praveshotsav-2014"

"Praveshotsav-2014"
*1/6/2014 sudhi 5 varsh purn karnarne pravesh apase.
*2/6/2014 thi 31/8/2014 sudhi ma pravesh melve teva balakoni alag yadi banavavi.
*bpl card dharavata parivar na balako ni yadi alag banavavi.
*bpl card dharavnar na name www.gswan.gov.in parthi mali jase.
*dharti ki shaan geet download kari taiyar rakhvu.
*aa kamgiri april masma j shikshan ne asar na thay tem purn kari devani chhe.
*std-8 ma chalu varse pravesh melavnar kanya ni yadi alag taiyar karvi...
*balaknu name tran pedhi sudhi nu lakhvu ane matanu name pan farajiyat lakhvu.
---ENJOY PRAVESHOTSAV---
BY-shikshak group........

MODEL TEST PAPERS OF STD.6 & 7

MODEL TEST PAPERS OF STD.6 & 7

   MODEL TEST PAPERS OF STANDARD 6  & 7 OF 80 MARKS... IN PDF FORMAT...
  CREATED BY :: - BHAVESH CHOTHANI....

  •  To Download Standard 6 All subjects Model Papers CLICK HERE...
  •  To Download Standard 7 All Subjects Model Papers CLICK HERE..

બુધવાર, 12 માર્ચ, 2014

ગુજરાતની સરકારી પ્રાથમિક શાળા (સાંગણવા પ્રાથમિક શાળા જીલ્લો રાજકોટ ) શ્રેષ્ઠ શાળા એક અનુભવ

  • ધોરણ ૬ થી ૮ ના તમામ બાળકોને ટેબ્લેટ.
  • ગુજરાતની પ્રથમ બેગ લેસ શાળા.
  • ત્રણ વર્ગખંડ સ્માર્ટ ક્લાસ 
  • શાળાનું કેમ્પસ વાઈ-ફાઈ થી સજ્જ.
  • તમામ વર્ગખંડ એરકન્ડીશન કરવાની કામગીરી ચાલુ છે.http://crc4rmc.blogspot.in/2014/03/blog-post_9114.html
http://3.bp.blogspot.com/-zieNlWyjZ4w/UxsoCXg9seI/AAAAAAAAHMQ/YFHNA-Or9QA/s1600/DSC01146.JPG

સોમવાર, 3 માર્ચ, 2014

CRC-BRC APPLICATION FORM -

સીઆરસી / બીઆરસી કો-ઓર્ડીનેટર માટે  વર્ડ માં બનાવેલ ફોર્મ ..
PDF CLICK 
JPEG 

સોમવાર, 24 ફેબ્રુઆરી, 2014

Mission Gunotsav Banasksntha MODEL TEST PAPER.S.S.

Mission Gunotsav Banasksntha Sandarbhe Social Science SUBJECT NS STANDARD 8 NA MODEL TEST PAPER...TO DOWNLOAD IT CLICK HERE. PDF
JPEG
6,7 PDF.CLICK HERE
    JPEG CLICK HERE