રવિવાર, 20 સપ્ટેમ્બર, 2015

HTAT BADALI MATE RAJUAAT

HTAT Paper Solution/Answer Keys : English Grammar,

HTAT Paper Solution/Answer Keys :

Marks:15
1.     My sister is always true to her word.
to be true to one’s word ये एक इंग्लिश फ्रेज है.
2.     Unless you work hard, you will not pass. Means
If you do not work hard, you will not pass.
देखिये ये विडिओ
  
3.     Find out the correct spellings:
Staircase, Newspaper, Candle, Pincers
4.     Who broke the glass of window? Change Voice:
By whom was the glass of window broken?
Who का Passive Voice देखिए
5.     My father said, “Bring a book today” Means.
My father ordered to bring a book that day.
आग्नार्थ को कैसे Indirect में Change किये ये शिखने/देखने क लिए क्लिक करे:
6.     Rinku has been working since morning.
चालु पूर्ण वर्तमान काळ है.
डिटेल विडियो में देखे:
7.     A pronoun is a word which is used instead of a noun.
Pronouns का विडियो देखे
8.     Which is the false sentence?
I am reading at that time.
Present Continuous Tense का key words देख ले and समज ले
9.     Atul has been serving for three years.
since & for कब कहा कैसे क्यू यूज़ होता है, देखे
10.                        Find out simple future tense.
My brother will fly a kite on next Sunday.
Simple Future Tense:
11.                        Rina is more intelligent than Tina. – Change Degree
Tina is not so intelligent as Rina.
Positive Degree:
Comparative Degree:
12.                        Atul was too fat to climb a tree.  – Remove ‘too’
Atul was so fat that he couldn’t climb a tree
13.                         Seeing a tiger, he ran away fastly.
वर्तमान कृदंत का यूज़
14.                         Find out one correct sentence:
He is neither right nor wrong.
Neither…nor का यूज़ एवं वाक्य बनाने की रित
15.                        Change the voice:
The robbers attacked the police.
The police were attacked by the robbers.
Simple Past Tense को passive में change करनेकी मेथड
·     This is not a 'final answer key'
By:
Kishan Sir – 8347262428

મંગળવાર, 15 સપ્ટેમ્બર, 2015

std-8 --lesson -6 & 7 sem-1 pptstd-8 --lesson -7 aabohavikiy ferfar    CLICK PPT
                                                       CLICK PDF
          
  lesson -6  shasan vyvstha                CLICK PPT
                                                 CLICK PDF

NMMS EXAM BABAT


સોમવાર, 14 સપ્ટેમ્બર, 2015

GSEB HTAT Exam 2015 Hall Ticket Available Now

GSEB HTAT Exam 2015 Hall Ticket Available Now

State Examination Board Gandhinagar Is Going to conduct Teacher Eligibility HTAT for Head Teacher recruitment.

Exam date for HTAT date is : 20-09-2015
Today Board Has declared Hall Tickets For HTAT exam

 To Download Hall Ticket for HTAT exam Click on Below Link.

રવિવાર, 13 સપ્ટેમ્બર, 2015

BAL SANSAD MATE USEFUL PDF ,EXLE FILE


हिन्दी दिवस विशेषांक:

 हर वर्ष 14 सितंबर को देश में हिन्दी दिवस मनाया जाता है. यह मात्र एक दिन नहीं बल्कि यह है अपनी मातृभाषा को सम्मान दिलाने का दिन.

અહી ક્લિક કરો .

શનિવાર, 12 સપ્ટેમ્બર, 2015

બાળ સંસદ માટે ના જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ ડાઉનલોડ કરો.

બાળ સંસદ માટે ના જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ ડાઉનલોડ કરો.
આવેદન પત્ર 
બેનર મતદાન કુટીર, મતદાન મથક,પોલીંગ સ્ટાફ ના સિક્કા ,બેલેટ પેપર ,મતદાન રજીસ્ટર ,વગેરે .... 
અહી ક્લિક કરો.
 

મંગળવાર, 8 સપ્ટેમ્બર, 2015

SMC TELECONFERENCE -11/9/2015


બાળ-સંસદ ની રચના માટે ઉમેદવારી ફોર્મ

 મારી શાળા સ્વચ્છ શાળા અંતર્ગત શાળા માં બાળ મંત્રી મંડળ ની રચના કરવા માટે ચૂંટણી પ્રક્રિયા માટે ઉમેદવારી ફોર્મ

અહી ક્લિક કરો.

TET-2 (2015) RESULT Declared.

સોમવાર, 7 સપ્ટેમ્બર, 2015

DR.BABASAHEB NIBANDH SPARDHA


Gyan saptah Ni official site

Gyan saptah Ni official site par clik karine juo k ketli info.chhe.
Click on link.
http://www.ssagujarat.org/recruitment-inner.html

PDF Documents


MP3 Songs

સોમવાર, 31 ઑગસ્ટ, 2015

HTAT QUIZ -4 નુતન પ્રવાહો

HTAT QUIZ -4  નુતન પ્રવાહો  આ ક્વિઝ ફ્લેશ પ્લેયર માં ઓપન થશે.
અહી ક્લિક કરો